วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ (SEZ) 20 – 22 ก.ค. 65

Social Share

เชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ (SEZ) 20 – 22 ก.ค. 65 สัมนาและเจรจาธุรกิจร่วมภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ การประชุม-สัมมนาร่วมกาครัฐและเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหารือแนวทางและกำหนดแผนงานการส่งเสริมการค้าชายแดนแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าชายแดน การค้าผ่านแดนและโลจิสติกส์ ณ โรงแรม เฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565