วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

จังหวัดเชียงราย เปิดงานมหกรรม “ข่วงพญาทุ่งต้อม เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ” ต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์วิถีใหม่

22 ส.ค. 63 : ที่วัดทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อ ‘ข่วงพญาทุ่งต้อม เกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ’ บนหลักการ “บ ว ร บ้าน วัด โรงเรียน (ราชการ)” สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาวิถีวัฒนธรรม ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างตลาดเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์แผนชาติ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ชุดภาคีมาร่วมงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงรายมีเป้าหมายพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแผนชาติ โดยได้คัดเลือกชุมชนบ้านทุ่งต้อม ให้เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบของเกษตรอินทรีย์ ที่มีความเข้มแข็ง มีการนำองค์ความรู้มาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิต การแปรรูป และการเชื่อมโยงตลาดเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งชุมชนนี้มีสินค้าเด่นที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทั้งหมูดำอินทรีย์ ประมงอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ สมุนไพร และผักพื้นบ้านอินทรีย์ ที่พร้อมสำหรับการส่งเข้าสู่ตลาด ทั้งในและนอกชุมชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางดังกล่าวจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ จึงได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อกระจายบทบาทการมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาสังคม ภาคเกษตรกร และหน่วยงานภารัฐ

สำหรับกิจกรรมพิเศษภายในงานประกอบด้วย ขันโตกอินทรีย์ที่มีอาหารวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่ทำจากวัตถุดิบที่ไม่มีการใช้สารเคมี เช่น ลาบปลานิล แกงแคผักอินทรีย์ ลาบหมูดำ และผักอินทรีย์พื้นบ้านหลากหลาย มีขันโตกยักษ์ที่ใส่อาหารเลี้ยงคนร่วมงาน

นอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษ “ ข้าวหมากอินทรีย์ของดีเพื่ออายุวัฒนะจากบ้านทุ่งต้อม” อาหารจากภูมิปัญญาที่อุดมไปด้วยโภชาการ ทั้งมีโปรไบโอติกส์ที่ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ในการแก้ปัญหาระบบทางเดินอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ภายในงานยังมีกิจกรรมการแข่งขันลาบปลานิล ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นการประกวดกระเช้าผักอินทรีย์ รวมถึงการประกวดการร้องค่าว-ร้องจ๊อย ซึ่งเป็นศิลปะการร้องเพลงพื้นบ้านล้านนาและยังมีนิทรรศการความรู้เกษตรอินทรีย์ด้านพืชสัตว์ประมง พลังงานทดแทนธนาคารน้ำใต้ดิน การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมถึงการสนับสนุนพันธุ์ผักสวนครัวอินทรีย์ให้กับผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาระดับครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาสังคม เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์อำเภอเทิง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ รวมกว่า 200 คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย