วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

กลุ่มเซ็นทรัล มอบเสื้อกันหนาว ให้ครูและนักเรียนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเซ็นทรัล มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 868 ตัว ให้ครูและนักเรียนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเซ็นทรัล มอบเสื้อกันหนาว ให้ครูและนักเรียนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเซ็นทรัล มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 868 ตัว ให้ครูและนักเรียนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (10 ก.พ. 63) ที่ บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีส่งมอบเสื้อกันหนาว Central Group จากคุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมคณะ จำนวน 868 ตัว เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 โรงเรียน โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครูและนักเรียนในอำเภอแม่แจ่มทั้ง 10 โรงเรียนต่อไป

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกลุ่มเซ็นทรัล ได้ตรวจเยี่ยมมาตรการการดูแลและช่วยป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา และมาตรการลดฝุ่นละออง รวมถึงจุด safety zone ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ