วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่เริ่มคลิ๊กออฟโครงการไทยนิยมยั่งยืนแล้ว เพื่อสอบถามปัญหาของประชาชน สำหรับการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต

Social Share

เชียงใหม่เริ่มคลิ๊กออฟโครงการไทยนิยมยั่งยืนแล้ว เพื่อสอบถามปัญหาของประชาชน สำหรับการเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ช่วงเช้าวันที่ (21 ก.พ. 61) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับจังหวัด โดยมอบหมายให้ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม kick of กับคณะกรรมการระดับอำเภอ โดยมีนายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปฤษณา บรรพโต เกษตรอำเภอแม่ออน และหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ กิจกรรมครั้งนี้ได้ทำพร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับพื้นที่ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการทำเวทีครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการ 6 ตำบล ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ที่ศาลาประชาคม บ้านออนกลางใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในการพบปะกับพี่น้องเพื่อสอบสอบถามชีวิตความเป็นอยู่พร้อมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการตามสภาพภูมิสังคมเพื่อจัดทำโครงเสนอตามกรอบการดำเนินงานทั้ง 10 เรื่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

จากนั้นในเวลา 11.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม kick of ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายพงษ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบลและ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรวมถึงหน่วยงานบูรณาการร่วมการจัดทำเวทีวิเคราะห์ชุมชนในครั้งนี้