วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

ชวนชาวเชียงใหม่เที่ยวชม “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565” สร้างเครือข่าย ระหว่างประเทศกว่า 9 ประเทศเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภาคเหนือ

Social Share

ชวนชาวเชียงใหม่ “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565” สร้างเครือข่าย ระหว่างประเทศกว่า 9 ประเทศเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภาคเหนือ

ช่วงค่ำ วันที่ 3 ธ.ค. 65 ที่หอศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565” หรือ “Chiang Mai Design Week 2022” โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งศิลปิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภายในประเทศ มากกว่า 200 ราย และหน่วยงานจากต่างประเทศกว่า 9 หน่วยงาน จัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2565” (Chiang Mai Design Week 2022) ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่าม ช้างย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ธีม “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ร่วมพลิกฟื้นจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมามีสีสัน อีกครั้ง เพื่อสร้างการเติบโตของเครือข่าย กลุ่มผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน ช่างฝีมือ ให้มีศักยภาพอีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น รวมถึงช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคเหนือให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมา (ปี 2021) มีผู้เข้าร่วม 132,711 คน สร้างมูลค่าให้ทางเศรษฐกิจ กว่า 485 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ทิศทางการพัฒนาเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้คน ชุมชน เศรษฐกิจของประเทศ โดยการจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ ให้เติบโตผ่านเทศกาลที่เกิดขึ้นทั่วเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้การที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้เป็นเมืองเทศกาลโลก เมื่อเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา ตอกย้ำว่า “เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์” ระดับโลก และเป็นมุดหมายสำคัญในการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก”

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ นับเป็นเทศกาลฯ ที่มีความสำคัญมากต่อภูมิภาคภาคเหนือ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจระดับจังหวัด นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วย Soft Power ในการเสริมสร้าง บทบาทความเป็นผู้นำของไทยในเวทีโลก และขยายความออกไปผ่านความ สามารถของนัก สร้างสรรค์ การใช้ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ผ่านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการจัดเทศกาลสร้างสรรค์ต่างๆ ในประเทศไทย จึงเป็นภาพสะท้อนศักยภาพของประเทศ ไทยต่อเวทีโลกอีกด้วย” ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.chiangmaidesignweek.com หรือ Facebook : Chiang Mai Design Week

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “การจัดเทศกาลฯ ในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเขตอำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง และพื้นที่อื่นๆ จะเป็นการตอกย้ำให้เชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ (Creative City) เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการผลิต การค้า และการบริการของธุรกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียน (Creative Hub of ASEAN) ต่อไป”

ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “สำหรับปีที่ ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้มีโครงการที่ช่วย ผลักดันและส่งเสริม ให้กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วประเทศ และทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัว ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง CEA จึงได้จัดเทศกาลงานออกแบบ เชียงใหม่ เป็นประจำต่อเนื่องในทุกๆ ปี สำหรับเทศกาลฯปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ภายใต้ธีม “Local ‘Rise’ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่และการสร้างเครือข่าย ระหว่างประเทศกว่า 9 ประเทศ ให้เข้ามามีบทบาทในการเชื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมร่วมกับประเทศไทย”