วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

เชียงใหม่ เริ่มแล้ว บลูมส์รัน 2022 ภายใต้โครงการเทศกาลเชียงใหม่บลูมส์ 2022 วิ่งเพื่อสุขภาพกระตุ้นการท่องเที่ยว

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

 

เชียงใหม่ เริ่มแล้ว บลูมส์รัน 2022 ภายใต้โครงการเทศกาลเชียงใหม่บลูมส์ 2022 ดึงสถานที่วัฒนธรรมของเชียงใหม่ จัดงานกระตุ้นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด “งานบลูมส์รัน 2022 ภายใต้โครงการ เชียงใหม่บลูมส์ 2022 หรือ เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน 2565” ปีที่ 5 โดยมี ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ภาคเหนือ), นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ (ตอนบน), นางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่  ณ เทศบาล ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มนักวิ่งที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวน

 

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานบลูมส์รัน 2022 ภายใต้โครงการ เชียงใหม่บลูมส์ 2022 หรือ เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน 2565 ในปีนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 แล้ว จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองหลักในด้านการท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องโบราณสถาน วัดวาอาราม ธรรมชาติ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความงดงามตามธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยส่วนหนึ่งที่ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ ควงหนีไม่พ้นเรื่องของสวนดอกไม้ ความงามของแหล่งปลูกดอกไม้นานาชนิดที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลงไหล และหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสความงามของเหล่าดอกไม้ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ จึงทำให้มีการจัดงาน เทศกาลเชียงใหม่เบิกบานขึ้น

โดยจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนคร เชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กลุ่มสมาชิกวิศิษฐ์ล้านนา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักโครงการฯ ในการร่วมผลักดันให้เกิด ความร่วมมือ และการสร้างสรรค์ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าของดอกไม้ กว่า 11 กิจกรรม ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงกลางเดือนมีนาคม 2565 และโครงการฯ นี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้คนเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ ร่วมไปถึงผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดใกล้เคียงได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการจัดกิจกรรมบลูมส์รัน ในปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วม สมัครกว่า 350 คน ทั้งประเภทซุปเปอร์มาราธอน และฟันรัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไมซ์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับในห้วงระยะนี้ทางคณะผู้จัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ แบบแผนการจัดงาน เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จะเป็นกิจกรรมนำร่องเพิ่มส่งเสริมและเป็นตัวอย่างการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ในสภาวะที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เรื่องมาใหม่