วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

(คลิป) สมาคมการบินภาคเหนือ เปิดงานแอร์โชว์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ CHIANGMAI AIRSHOW FESTIVAL 2023 คาดมีเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท

Social Share

สมาคมการบินภาคเหนือ เปิดงานแอร์โชว์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ CHIANGMAI AIRSHOW FESTIVAL 2023 คาดมีเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่สนามบินแอร์สปอร์ต ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สมาคมการบินภาคเหนือจัดงานใหญ่ จัดงาน “เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์โชว์ เฟสติวัล 2023” ( CHIANGMAI AIRSHOW FESTIVAL 2023) ครั้งที่ 4 โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ภายใต้โครงการสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism) และการสร้างเครือข่ายสนามบินเล็ก (General Aviation) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน คาดมีเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาท

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชัดเจนว่า จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่อย่างมีคุณค่าและสร้างรายได้สู่ชุมชน และมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตขึ้นภายในจังหวัดและระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ อันจะเกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศกลับมาท่องเที่ยวและพำนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายดำรงค์ องอาจ นายกสมาคมการบินภาคเหนือ กล่าวว่า ปัจจุบัน สนามบินเชียงใหม่ แอร์สปอร์ต เป็นสนามบินที่ได้ตามมาตรฐานของสนามบินขนาดเล็กของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การบินเป็นสื่อ รวมถึงส่งเสริมให้เป็นกีฬาสันทนาการและสาธารณประโยชน์ อาทิ การค้นหาผู้สูญหาย ลำเลียงผู้บาดเจ็บ การจราจรสนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ส่วนในอนาคต จะพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน, ศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมอากาศ, ศูนย์ซ่อมสร้าง แหล่งซื้อขายอากาศยานทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจะเน้นด้านการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน การแสดงการบินและกิจกรรมอันหลากหลาย มุ่งไปที่การมีส่วนร่วมของชุมชนมาตรฐานการบินและนักบินและความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างโอกาสของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการบินทั่วไป (General Aviation Industry) ในอนาคต

โดยงานที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นงานแอร์โชว์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ เป็นการแสดงเครื่องบินขนาดเล็กกว่า 30 ลำบินมาท่องเที่ยวและร่วมสัมมนาพร้อมสร้างเครือข่ายนักบิน-สนามบินขนาดเล็กในลุ่มแม่น้ำโขง-อาเซียน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานที่มีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมภายในงานต่างๆ เช่น มีการแสดงรถซุปเปอร์คาร์จำนวนหลายคัน การโดดร่มโชว์ การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุอาร์ซี ครั้งที่สี่ และการบินโชว์จากแชมป์ระดับโลก ชมนิทรรศการการซ่อมบำรุง ท่าอากาศยานการบินจากสถาบันการบินชั้นแนวหน้า ขึ้นบอลลูนล่ามช่วงพระอาทิตย์ตกดิน ชมความมหัศจรรย์ของน่านฟ้าเชียงใหม่ พร้อมกับการแสดงพื้นเมืองยามค่ำ ชิมอาหารนานาชนิดจากร้านอาหารต่างๆที่มาร่วมออกบู้ท รวมถึงช้อปของฝากและผลิตภัณฑ์โอทอปจากชุมชนมากมาย โดยในวันที่ 10 ธ.ค. เมื่อเสร็จงานเครื่องบินต่างๆจะทำการบินออกจากสนาม (fly out)