วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ชาวสนามบินเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนกระตุ้นป้องกันเชื้อกลายพันธุ์

Social Share

“ชาวสนามบินเชียงใหม่ร่วมใจ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว” ระดมบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อป้องกันเชื้อกลายพันธุ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

วันที่ 24 ม.ค. 66 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ชาวสนามบินเชียงใหม่ร่วมใจ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว” ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และมีนายนิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน

โครงการ “ชาวสนามบินเชียงใหม่ร่วมใจ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว” เป็นโครงการที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ริเริ่มดำเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ “จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป” โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกจ้าง บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ พนักงานจัดจ้างภายนอก พนักงานขับรถ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ปฏิบัติงานสัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสาร ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนเข็มกระตุ้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครพิงค์มาให้บริการฉีดวัคซีน ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2566

ทั้งนี้ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีรายได้หลักมาจากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบสามปีที่ผ่านมา ที่อยู่ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กระทำทุกวิถีทางที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทาง ควบคู่ไปกับการดูแลผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าทุกภาคส่วน ให้ผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค การให้ความรู้แก่บุคลากร และเฝ้าระวังตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และในโอกาสที่ประเทศจีนซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดประเทศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นมา ทำให้สายการบินต่างๆ กลับมาทำการบินเส้นทางบินตรงจากจีนมายังจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคลากรด่านหน้า จึงเป็นการลดโอกาสการติดเชื้อที่อาจส่งผลต่อการรับเชื้อกลายพันธุ์จากนักท่องเที่ยว ช่วยยกระดับภูมิคุ้มกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในการเปิดประเทศในฐานะประตูต้อนรับผู้มาเยือนต่อไป