วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

เชียงใหม่เริ่มแล้ว U2T for BCG Fair โชว์ของดี 4 ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Social Share

เชียงใหม่ เลขานุการ รมว.อว. ขึ้นเหนือเปิดงานยกระดับสินค้าชุมชน U2T for BCG Fair โชว์ของดี 4 ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 65 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมยกระดับสินค้าชุมชน U2T for BCG Fair โชว์ของดี 4 ภูมิภาค ร่วม 1,000 รายการ เปิดตลาดสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน พร้อมสู่สากลสำเร็จ โดยมี นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการในโครงการของแต่ละภูมิภาค ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคอีสาน, ภาคใต้, ภาคกลาง และภาคเหนือ นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายร่วม 100 บูธ ณ ชั้น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า “สำหรับการจัดงาน U2T for BCG Fair เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าและเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไปอีกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการในการลงไปพัฒนาสินค้า ให้ความรู้ด้านการตลาดกับชุมชน จนนำมาสู่การสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้ร้านค้าแต่ละชุมชนได้โอกาสในการทำการตลาด เผยแพร่การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทั้งในรูปแบบออนกราวน์และออนไลน์ นำไปสู่การสร้างรายได้กลับคืนให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือ อว. ยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรม BCG ในการนำมาผสานกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตของธุรกิจในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยในงาน U2T for BCG Fair ได้รวบรวมสินค้านวัตกรรมสุดล้ำมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายในงานกว่า 100 บูธ อีกด้วย พร้อมทั้งนำระบบโซเชียลคอมเมิร์ชที่ช่วยกระตุ้นการซื้อขายออนไลน์มาสนับสนุนภายในงานตลอดทั้งวัน ผ่านการไลฟ์สดของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทำการไลฟ์ขายสินค้าหรือเปิดร้าน E-Marketplace อีกด้วย

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กล่าวว่า สำหรับงาน U2T for BCG Fair มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยได้มอบหมายให้กระทรวง อว. ดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ที่เป็นการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถาบันอุดมศึกษามาสู่การระดับเศรษฐกิจของชุมชน โดยได้ดำเนินการอย่างเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 4 ภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อย

ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน แต่สามารถมอบองค์ความรู้ในระยะยาว ในการให้ชุมชนสามารถยึดหลักในการดำเนินการทำธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนได้ โดยในอนาคตยังสามารถขยายการรับรู้สินค้าของชุมชนไปยังทั่ประเทศและสากลได้อย่างไม่สิ้นสุด จากรากฐานที่โครงการได้วางไว้ให้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเปิดตลาดงานแฟร์ 4 ภูมิภค ได้มีสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายนับ 1,000 รายการ โดยดึงเอาเอกลักษณ์และจุดขายของสินค้าที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคออกมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ นอกจากสินค้ากลุ่มงานแฟร์ยังมีสินค้ากลุ่มอื่นที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพอีกมากมาย พร้อมเปิดตลาดออนไลน์ให้ช้อปทั้งในรูปแบบโซเชียลคอมเมิร์ซและ E-Marketplace เพื่อรองรับตลาดยุคใหม่ทุกรูปแบบสู่การสร้างรายได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ

ถึงแม้ว่าโครงการจะสำเร็จอย่างสมบูรณ์ แต่ไม่มีการสินค้าสุดลง แต่เป็นทั้งการเริ่มต้นและการปูทางที่ดีในการเปิดโอกาสให้สินค้าท้องถิ่นของชุมชนได้นำความสร้างสรรค์ในมิติใหม่ สู่การพัฒนาสินค้าในระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง Fanpage : U2T Online Community