วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563

ชาวอำเภอแม่อาย ชวนชิมมะม่วงคุณภาพดีที่แม่อาย

ชาวอำเภอแม่อาย ชวนชิมมะม่วงคุณภาพดีที่แม่อาย

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์มะม่วงอำเภอแม่อาย โดยการนำของคุณสมศักดิ์ ดวงดี ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพ อำเภอแม่อาย ได้ให้ข้อมูลการผลิตมะม่วงอำเภอแม่อายว่า อำเภอแม่อายมีพื้นที่การปลูกมะม่วง จำนวน 4,200ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจำนวน 120 ราย ซึ่งพันธุ์มะม่วงที่ปลูกในพื้นที่อำเภอแม่อายได้แก่ มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง , พันธุ์นวลคำ และ พันธุ์มหาชนก

โดยได้รับคำแนะนำและส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย ซึ่งมีการส่งมะม่วงอำเภอแม่อายออกสู่ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลี และประเทศรัสเซีย ซึ่งสามารถทำให้เงินไหลเวียนสร้างรายได้แก่เกษตรกร อำเภอมูลค่ากว่าร้อยล้านบาท

จากนั้นได้เดินทางเยี่ยมจุดรับซื้อผลผลิตมะม่วงในอำเภอแม่อาย โดยคุณพราวภัสสร นภาพรวัชระนันท์ โบรกเกอร์บริษัทคัดคุณภาพมะม่วงเพื่อส่งออก ได้ให้ข้อมูลการรับซื้อมะม่วงว่า ผลผลิตมะม่วงของอำเภอแม่อายเป็นมะม่วงที่เน้นคุณภาพที่ดีเป็นหลัก แต่มีการลงทุนการปลูกมะม่วงที่สูง และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะส่งถึงผลผลิตมะม่วงอำเภอแม่อายได้

สุดท้าย คุณสมศักดิ์ ดวงดี ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพ อำเภอแม่อาย ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสามารถแวะเที่ยวชม และซื้อผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพ ได้ที่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่