วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ระทึก!! แผ่นดินไหวที่ อ.วังเหนือ ลำปาง ในวันเดียวถึง 14 ครั้ง กระทบข้ามจังหวัดถึงเชียงใหม่

Social Share

20 ก.พ. 62 : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ได้เกิดแผ่นดินไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วันเดียวถึง 14 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในเวลา 12.01 ตามเวลาของประเทศไทย ความแรง 2.1 แมกนิจูด ละติจูด 19.25 ละติจูด 99.62 ความลึก 1 กิโลเมตร

ครั้งที่สอง เมื่อเวลา 12.17 น.ห่างจากครั้งแรก 16 นาที ความแรง 3.3 แมกนิจูด ละติจูด 19.24 ลองจิจูด 99.63 ความลึก 8 กิโลเมตร, ครั้งที่สาม เมื่อเวลา 12.28 น.ห่างจากครั้งที่สอง 11 นาที ความแรง 2.4 แมกนิจูด ละติจูด 19.25 ลองจิจูด 99.62 ความลึก 7 กิโลเมตร, ครั้งที่ 4 เมื่อเวลา 12.29 น. ห่างจากครั้งที่ 3 เพียง 1 นาที ความแรง 2.1 แมกนิจูด ละติจูด 19.25 ลองจิจูด 99.59 ความลึก 11 กิโลเมตร

ครั้งที่ 5 เวลา 12.54 น. ห่างจากครั้งที่ 4 เพียง 5 นาที ความแรง 2.6 แมกนิจูด ละติจูด 19.26 ลองจิจูด 99.61 ความลึก 11 กิโลเมตร, ครั้งที่ 6 เวลา 12.57 น.ห่างจากครั้งที่ 5 เพียง 3 นาที ความแรง 2.0 แมกนิจูด ละติจูด 19.24 ลองจิจูด 99.62 ความลึก 3 กิโลเมตร, ครั้งที่ 7 เวลา 13.17 น. ห่างจากครั้งที่ 6 เพียง 20 นาที ความแรง 2.3 แมกนิจูด ละติจูด 19.25 ลองจิจูด 99.61 ความลึก 1 กิโลเมตร

ครั้งที่ 8 เวลา 13.51 น.ห่างจากครั้งที่ 7 เพียง 34 นาที ความแรง 3.0 แมกนิจูด ละติจูด 19.25 ลองจิจูด 99.62 ความลึก 12 กิโลเมตร, ครั้งที่ 9 เวลา 13.55 น. ห่างจากครั้งที่ 8 เพียง 4 นาที ความแรง 2.4 แมกนิจูด ละติจูด 19.24 ลองจิจูด 99.62 ความลึก 6 กิโลเมตร, ครั้งที่ 10 เวลา 14.00 น. ห่างจากครั้งที่ 9 เพียง 5 นาที ความแรง 3.1 แมกนิจูด ละติจูด 19.24 ลองจิจูด 99.61 ความลึก 11 กิโลเมตร,

ครั้งที่ 11 เวลา 14.19 น.ห่างจากครั้งที่ 10 เพียง 19 นาที ความแรง 2.8 แมกนิจูด ละติจูด 19.25 ลองจิจูด 99.64 ความลึก 5 กิโลเมตร, ครั้งที่ 12 เวลา 15.15 น. ห่างจากครั้งที่ 11 เพียง 57.6 นาที ความแรง 2.3 แมกนิจูด ละติจูด 19.24 ลองจิจูด 99.63 ความลึก 4 กิโลเมตร, ครั้งที่ 13 เวลา 15.26 น. ห่างจากครั้งที่ 12 เพียง 11 นาที ความแรง 3.3 แมกนิจูด ละติจูด 19.25 ลองจิจูด 99.63 ความลึก 5 กิโลเมตร และครั้งที่ 14 เวลา 16.05 น. ห่างจากครั้งที่ 13 เพียง 47.4 นาที ความแรง 4.9 แมกนิจูด ละติจูด 19.26 ลองจิจูด 99.61 ความลึก 21 กิโลเมตร

สำหรับครั้งสุดท้าย ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบ และมีความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวด้วย แต่ไม่ได้รับรายงานเรื่องของความเสียหายแต่อย่าง

เรื่องมาใหม่