วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

แปลงใหญ่ผึ้ง ในเชียงใหม่ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมปันผลกำไร สร้างรายได้เข้ากลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

Social Share

แปลงใหญ่ผึ้ง ในเชียงใหม่ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมปันผลกำไร สร้างรายได้เข้ากลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ นั่นนับว่าเป็นอำเภอสำคัญทางภาคการเกษตรแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งกำเนิดข้าวเหนียวพันธุ์ดี คือ “ข้าวเหนียวสันป่าตอง” รวมถึงเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ผลิตลำไยมากอีกแห่งหนึ่ง สำหรับเวียงท่ากาน เป็นหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอสันป่าตองเป็นเมืองโบราณสมัยหริภุญชัยชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลักพืชที่ปลูกนอกจากลำไยแล้ว ยังมีการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงผึ้งจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

โดยนายอินถา คำปัน เป็นประธาน และเข้าระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เลี้ยงผึ้งจำนวน 5,000 ลังมีสมาชิกทั้งหมด 22 คน แต่ละปีจะเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแปลงข้างโพดในจังหวัดแพร่ เป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับลำไยแล้ว ในแต่ละปีจะเก็บผึ้งประมาณ 3 ครั้ง แต่ละลังผลิตน้ำผึ้ง ประมาณ 30 กิโลต่อลัง รวมทั้งสิ้นจะได้น้ำผึ้งต่อปี 150,000 กิโลกรัม จำหน่ายทั้งน้ำผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง และยังแปรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอาทิ สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพู สามารถสร้างรายได้เข้ากลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

นายบุญศรี พาลมูล เกษตรอำเภอสันป่าตอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลี้ยงผึ้งแปลงใหญ่ ที่สันป่าตองนี้เป็น1ใน4แปลงใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานบูรณาการไม่วาาจะเป็นศูนย์ผึ้ง กรมปศุสัตว์ ที่ทำงานบูรณาการในพื้นที่ ส่วนในเรื่องการตลาดนั้นมีบริษัทเอกชนเข้ามารับซื้อถึงในแปลง และยังต้องเป็นที่ต้องการอีกมากแต่ต้องเป็นน้ำผึ้งที่คุณภาพ