วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ชื่นชมสองหนุ่มเชียงใหม่ สร้างผลงานกวาด 9 เหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัล ในสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

Spread the love

ถึงแม้จะเป็นปีของโควิด 19 ก็ตาม แต่สองหนุ่มก็ยังคงสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวเชียงใหม่ ในสนามการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ถึงแม้ว่ารูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่ต้องเดินทางไปแข่งขันยังประเทศต่าง ๆ แต่ปรับเปลี่ยนเป็นการแข่งขันระบบออนไลน์กับนานาประเทศ หนุ่มคนแรกได้แก่ นายวริชช์ เชื้อสะอาด (น้องออโต้) ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหนุ่มน้อยคนที่สอง ได้แก่ เด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด (น้องโธมัส) ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สองหนุ่ม มีดังนี้ น้องออโต้ เก็บผลงาน จาก 10 สนามนานาชาติ

โดยกวาดเหรียญทองมา 9 เหรียญ ต่อสนาม พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และถ้วยรางวัลรวม 3 รายการ ของสนามนานาชาติ(สนาม TIMO,BBB,HKIMO) จากรายการ TIMO HEAT ROUND 2020/ TIMO FINAL ROUND 2020 / SASMO / HKIMO HEAT ROUND 2020 (เหรียญ + ถ้วยรางวัล) / KANGAROO 2020/ BIG BAY BEI 2020 / AMC 2020 / SEAMO 2020 / TMC 2020 และเหรียญเงิน 1 เหรียญ จากสนาม HKIMO FINAL ROUND 2020

สำหรับน้องโธมัส เก็บผลงาน จาก 10 สนามนานาชาติ เหรียญทอง 7 สนามนานาชาติ และถ้วยรางวัลรวม 3 รายการจากที่ได้เหรียญทองทั้ง 3 รายการของสนามนานาชาติ (สนาม TIMO,BBB,HKIMO) ได้แก่ รายการ TIMO HEAT ROUND 2020 / HKIMO HEAT ROUND 2020 / HKIMO FINAL 2020 / KANGAROO 2020 / BIG BAY BEI 2020 / AMC 2020 / SEAMO 2020 เหรียญเงิน 2 สนามนานาชาติ ได้แก่ รายการ TIMO FINAL ROUND 2020 และรายการ TMC ส่วนเหรียญทองแดง จากสนามนานาชาติ ได้แก่ รายการ SASMO 2020และสนามระดับประเทศ 3 รางวัล ได้แก่ รายการ TEDET รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท / ASMO MATH 2020 / ASMO SCIENCE 2020

เรื่องมาใหม่