พล.ต.อ.อดุลย์ รมว.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมแรงงานนอกระบบ ให้เข้าถึงหลักการประกันสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Social Share

11 มี.ค. 62 : พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน และส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และผู้ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้การต้อนรับ บริเวณที่ทำการกลุ่มณัฐรดาผ้าฝ้ายเดินเชือก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แรงงานนอกระบบเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากไม่ได้รับโอกาสและไม่ได้รับการดูแลในเรื่องการประกอบอาชีพ สิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และการสร้างหลักประกันที่ดีทางสังคม ก็จะไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้ แรงงานนอกระบบจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ มีความรู้ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อีกทั้งยังมีการต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของตลาดได้

ทั้งนี้ รมว.แรงงานฯ ได้มอบเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีล้านตอง ซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านของกรมการจัดหางาน จำนวน 150,000 บาท เพื่อขยายกิจการของกลุ่ม และเยี่ยมชมการแสดงผลิตภัณฑ์ และการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน และกลุ่มกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นกลุ่มต่อยอดจากกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน โดยนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และขยายผลไปยังบุคคลที่ว่างงานในหมู่บ้าน