วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ไทย-จีน ร่วมมือ ด้านการเกษตร เพิ่มศักยภาพของเกษตรไทย ต่อยอดผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพ

Social Share

ไทย-จีน ร่วมมือ ด้านการเกษตร เพิ่มศักยภาพของเกษตรไทย ต่อยอดผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพ

ช่วงบ่ายวันที่ (6 พฤษภาคม 2561) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสัมนาโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย-มณฑลซานตง” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ท่านติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองราชเลขานุการ ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมนา

ในการนี้ ท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมถึงผู้แทนภาครัฐและนักธุรกิจจากมณฑลซานตง และประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทยและคณะ ร่วมในการสัมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ด้วย

นายสมพล แสนคำ กล่าวว่า ในนามของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ จากมณฑลซานตงและมูลนิธิฯ ในการนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยส่งออกไปขายยังมณฑลซานตงและนำเครื่องจักรที่ทันสมัยจากมณฑลซานตง มาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ ซึ่งถือเป็นการ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย ในอนาคต และเป็นก้าวสำคัญต่อเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและต่อยอดทางการเกษตรทางด้านเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ต่อไป

เรื่องมาใหม่