วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรมชุมชนศรีนวรัฐ สันป่าตอง ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Social Share

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรมชุมชนศรีนวรัฐ สันป่าตอง ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

13 มกราคม 2562 : นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเดินทางมาตรวจงานในจังหวัดเชียงใหม่ และได้เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีนวรัฐ (บ้านทุ่งเสี้ยว) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมคุ้มเจ้าเก่า และสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทเขิน ในกิจกรรม “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กาดก้อม กองเตียว ถนนสายวัฒนธรรม 100 ปี ศรีนวรัฐ”

จากนั้นได้เข้ากราบนมัสการ พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ พร้อมชมการแสดงของเด็กเยาวชน การแสดงพื้นถิ่นทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทยล้านนา พร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตก (อาหารพพื้นเมือง) โดยชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว และจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมี นางสาวภัทราภร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง และนายนิรันดร์ จันทร์ชัย รองประธานชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว (รองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งเสี้ยว) พร้อมคณะ และกลุ่มชาวบ้านในชุมชนร่วมกันแต่งกายชุดไทเขินคอยต้อนรับ  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทเขิน ตั้งอยู่ข้างวัดศรีนวรัฐ

พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ กล่าวว่า “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กาดก้อม กองเตียว ถนนสายวัฒนธรรม 100 ปี ศรีนวรัฐ” เป็นกิจกรรมแรกที่ทางวัดศรีนวรรัฐ ได้ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มองเห็นถึงการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยเขินให้สืบไป และเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้ร่วมกันแต่งชุดพื้นบ้าน (ไทเขิน) และนำอาหารพื้นบ้านพร้อมสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) มาวางจำหน่ายและจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ในตลาดประชารัฐแห่งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย

รวมทั้งจัดให้มีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพิ่มมากขึ้น และจัดรถรางนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมคุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ, เมืองเก่าเวียงท่ากาน ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 13 ในสมัยพระเจ้าอาทิตย์ราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย เป็นผลสืบเนื่องจากการประสานงานระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมศิลปากร ในการดำเนินโครงการขุดแต่งและบูรณะเวียงท่ากาน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยว บ้านไทเขินวัดต้นกอก, ศิลปะวัฒนธรรมการตีมีดที่บ้านร้องตีมีด, เรือนไทเขินโบราณ ของชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว , บ้านดงก่ำ, บ้านป่าสัก, บ้านต้นแหนหลวง และบ้านต้นแหนน้อย เป็นต้น

สำหรับกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กาดก้อม กองเตียว ถนนสายวัฒนธรรม 100 ปี ศรีนวรัฐ” เป็นกิจกรรมแรกที่ทางวัดศรีนวรัฐได้ร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นทุกๆ วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น. จึงอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-8832862 (เจ้าอาวาสวัด) หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Watsrinawaratt