เชียงใหม่ พบ ” ขนุนแฝด พืชแปลกในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ปี 2562″

Social Share

28 ธันวาคม 2561 : นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการประกวดพืชผลทางการเกษตรทางการเกษตรและจัดนิทรรศการด้านการเกษตร ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ปี 2562

ในปีนี้ สำนักงานเกษตรจ้งหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประกวด พืชผลทางการเกษตร ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ ฟักทองยักษ์ ฟักเขียวยักษ์ มะพร้าวน้ำหอมทะลายดก กล้วยน้ำว้าเครือยักษ์ และพืชแปลก ซึ่งในปีนี้ มีเกษตรกร จาก 25 อำเภอ นำผลผลิตเข้าร่วมประกวด เป็นจำนวนมาก โดยไฮไลท์ ของการประกวดในปีนี้ก็ คือพืชแปลก และพืชที่รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดครั้งนี้ คือขนุนแฝด

สำหรับงาน ฤดูหนาว ฯ ในปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 8 มกราคม 2561 ณ บริเวณ สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่