(คลิป) ปีที่ 17 ผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจน 3 อำเภอ จำนวน 114 ทุน

Social Share

ปีที่ 17 ผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจน 3 อำเภอ จำนวน 114 ทุน ในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้ใหญ่ใจบุญกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายวัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับการก่อสร้างทั่วประเทศไทยและผู้ที่มาชื้ออุปกรณ์สิ่งก่อสร้างที่ได้รวบรวมทุนมาร่วมสมทบกันแล้วมาร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ยากจนในพื้นที่ชายแดนสามอำเภอ อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเสถียร – นางมาลี โตเขียว (ชัยเสถียร ไชยปราการ) เป็นผู้ต้นคิดในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจน และได้ทำมาแล้วเป็นปีที่ 17 แล้ว ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจบุญได้เห็นความตั้งใจที่ นายเสถียร โตเขียว และ นางมาลี โตเขียว ได้ทำมาหลายปี จึงได้เข้ามาร่วมในการสมทบเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา (ร่วมมอบมาแล้วไม่น้อยกว่า สามล้านกว่าบาทใน 17 ปี) ให้กับเยาวชนในปีนี้มีกองทุนเพิ่มขึ้นมาอีกและมอบเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 114 ทุนการศึกษา ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท เป็นยอดเงิน228,000 บาท และได้มอบให้กับนักเรียนใน 53 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง โรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ซึ่งมี นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ดาบตำรวจ ณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรี ตำบลไชยปราการ นายสุชาติ บัวคำ อดีตนายกเทศมนตรี ตำบลไชยปราการ พันตำรวจเอกสันติภาพ โชติภัทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ ตลอดทางญาติธรรมวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) และผู้ประกอบการห้างร้านขายอุปกรณ์การก่อสร้างทั่วประเทศ คณะครูผู้บริหารโรงเรียนไชยปราการ ที่ได้มาร่วมและมอบทุนให้กับนักเรียนที่มารับทุนทั้ง สามอำเภอ อำเภอฝาง อำเภอแม่อายและอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มอบที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Cr. สำราญ แสงสงค์