คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ร่วมทำบุญเปลี่ยนผ้าไตรจีวรใหม่ หลวงพ่อบุญเย็น ที่ได้มรณะภาพไปกว่า 30 ปี

Social Share

คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ร่วมทำบุญเปลี่ยนผ้าไตรจีวรใหม่ หลวงพ่อบุญเย็น ที่ได้มรณะภาพไปกว่า 30 ปี ระลึกถึงคุณงามความดีที่ได้ช่วยเหลือสังคม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ค่ำคืนวันที่21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดย พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ลูกศิษย์เอกในหลวงพ่อบุญเย็น ร่วมญาติธรรมได้จัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายหลวงพ่อบุญเย็น ที่ได้มรณะภาพไป 30 ปี เพื่อแสดงและรำลึกถึงคุณความดีของท่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตได้ปฏิบัติธรรมและช่วยเหลือสังคมให้กับชาวบ้าน ส่วนราชการ จัดระบบน้ำ ป่า เพื่อสังคมที่ึยั่งยืนและถาวร ซึ่งได้มีการจัดสวดอภิธรรม และเปลี่ยนผ้าไตรจีวรใหม่ โดยมีลูกศิษย์จากทั่วสารทิศมาร่วมอุทิศส่วนกุศล

ต่อมาในช่วงเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ทำการสวดธรรมนิยาม ถวายผ้าบังสกุลตามแบบพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์สามเณรที่ทราบข่าวมาร่วมงานเกือบ200รูป มีเจ้าคณะ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ มาร่วมเป็นประธานคณะพระสงฆ์สามเณร และ นายโชคดี อมรวัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆารวาส และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะในพื้นที่อำเภอไชยปราการ กลุ่มแม่บ้าน ชมรมข้าราชกสรบำนาญ สมาคมครูอำเภอไชยปราการ กลุ่มคณะผู้สูงอายุ นักเรียนคณะครูโรงเรียนไชยปราการ ญาติธรรม ทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมงานบุญและยังเป็นเจ้าภาพโรงทานจำนวนมากที่มาร่วมเพื่อแสดงมุธิตาจิต เลื่อมใสในการปฏิบัติดีของหลวงพ่อบุญเย็น หรือพระผู้สร้างเมืองไชยปราการในอดีต ทางญาติธรรมได้มาร่วมมอบไม้เท้าสะแตนเลส จำนวน 150 อันให้กับกลุ่มผู้อาวุโส อำเภอไชยปราการ โดยมอบให้ตัวแทนนำไปมอบให้ผู้อาวุโสที่ต้องการใช้ ในงานวันนี้ญาติธรรมมากันถ้วนหน้าเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่าน งานเรียบร้อยไปด้วยดีทุกส่วนทั้งส่วนราชการ เอกชน ญาติธรรมมาร่วมกันและปราบปลื้มกันถ้วนหน้า ที่ได้มารำลึกถึงท่านอีกครั้ง และจะมาพบกันทุกปีในวันนี้เพื่อเป็นประเพณีสืบสานต่อไปทุกๆ ปี

Cr. สำราญ แสงสงค์