วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

(คลิป) ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี มอบระบบกรองน้ำ แก่ศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านนามะอื้น แม่อาย

Social Share

ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี มอบระบบกรองน้ำ แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันนี้ (12 ก.พ. 67) แพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี (คสร.) ได้ร่วมกันมอบระบบกรองน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้แก่นักเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำสะอาด มีการปนเปื้อน และไม่ได้มาตรฐาน โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , นายอำเภอแม่อาย ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โอกาสนี้ ทางคณะกรรมการคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ยังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ทีวีสี รถจักรยาน เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร สีทาอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและครู รวมเป็นเงิน 270,000 บาท ขณะที่ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท สำหรับจัดซื้อถังใส่น้ำเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่

โดยปัจจุบัน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 74 คน ครู 8 คน ขณะที่บ้านนามะอื้นมีประชากรรวม จำนวน 324 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่

Cr. สำราญ แสงสงค์