วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ผอ.การท่องเที่ยวไต้หวัน ดึงฟรีวีซ่าเชียงใหม่ – ไต้หวัน มากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อาศัยเส้นทางบินตรง เปิดเมืองท่องเที่ยวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้มากขึ้น

Social Share

ผอ.การท่องเที่ยวไต้หวัน ดึงฟรีวีซ่าเชียงใหม่ – ไต้หวัน มากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อาศัยเส้นทางบินตรง เปิดเมืองท่องเที่ยวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้มากขึ้น

วันที่ 23 ม.ค. 67 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ นางสาวซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวไต้หวัน กรุงเทพ ได้นำผู้ประกอบการทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารจากประเทศไต้หวัน จำนวน 21 แห่ง มาเข้าร่วมออกบูธ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพเมืองพี่เมืองน้อง เชื่อมความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย และไต้หวัน ให้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยฟรีวีซ่า ที่ทำให้การท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ

นางสาวซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวไต้หวัน กรุงเทพ กล่าวว่า การเดินทางมาจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ได้นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากประเทศไต้หวัน จำนวน 221 ราย เดินทางมาพบประผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อเปิดตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศไต้หวันเพิ่มขึ้น หลังจากในปี 2566 ตั้งแต่มกราคมถึงพฤจิกายน การท่องเที่ยวของไต้หวันเพิ่มขึ้นมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางไป 340,000 คน คิดเป็นร้อยละ 95 หากเทียบจากในห้วงการเกดิแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจากไต้หวันเดินทางมาประเทศไทยกว่าร้อยละ 92 จากปัจจัยของไทยเปิดฟีวีซ่า ส่งผลให้ชาวไต้หวันคิดง่ายสะดวกพร้อมเดินทางได้ตลอดเวลา หากรัฐบาลทั้งสองประเทศเปิดฟรีวีซ่าต่อเนื่องคาดว่าในปี 2567 การท่องเที่ยวของไต้หวันจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเกิน 4 แสนราย เช่นกับชาวไต้หวันจะเดินทางมาประเทศเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามในส่วนการเดินทางมาครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ เมืองเป้าหมายของชาวไต้หวัน ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่มีสายการบินตรงถึง 4 สายการบิน จากการตรวจสอบพบว่าทุกเที่ยวบินจะเต็มทุกเที่ยว อย่างทีมผู้ประกอบการจะเดินทางมา หาซื้อตั๋วเครื่องบินยังได้ยาก เป็นทิศทางการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นได้นำผู้ประกอบการจากไต้หวัน มีความพร้อมรองรับ นักท่องเที่ยวชาวไทย พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพื่ออเปิดตลาดและขยายการท่องเที่ยวของไต้หวันในปี 2567