สงเคราะห์เชียงใหม่จุดฝางรับบริจาคโลงศพใช้กับศพไร้ญาติและยากจน

Social Share

สงเคราะห์เชียงใหม่จุดฝางรับบริจาคโลงศพใช้กับศพไร้ญาติและยากจน

15 มกราคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่กูภัยสมาคมสงเคราะห์เชียงใหม่จุดฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาง นายปิยวัฒน์ โรจน์จุฑารักษ์ ได้ร่วมบริจาคโลงศพใหม่ และค่าน้ำมันรถที่นำไปขนโลงศพ เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันเกิดลูกสาวคือ นางสาว รัตนภรณ์ โรจน์จุฑารักษ์ ได้ร่วมทำบุญโดยมอบโลงศพให้กับสมาคมสงเคราะห์เชียงใหม่ จุดฝาง ณ ที่ทำการศูนย์กู้ภัย มูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหาร อ.แม่สาย จ.เชียงรายเพื่อนำไปช่วยศพคนจนศพคนไร้ญาติฯ ทางเจ้าหน้าได้นำรถยนต์ได้เดินทางไปรับโลงศพใหม่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเขียงราย

ในวันนี้โดยได้นำเอาโรงศพที่รับบริจาคมาจำนวน21โลง จริงมีบริจาคอีกหลายสิบโลง แต่ไม่สามารถขนมาได้รถคันเล็ก เพื่อจะนำใช้สงเคราะห์ให้กับศพคนยากไร้และไร้ญาติต่อไป สิ่งดีดีงามงามก็ช่วยกันทำไปเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์เชียงใหม่จุดฝางนั้นได้มีจิตอาสา ที่อยุ่ในพื้นที่3อำเภอ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไขยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จะผลัดเปลี่ยนกันทำงานตลอด24ชั่วโมง ใน3อำเภอนี้ แต่ถ้ามีหน่วยกู้ภัยต่างอำเภออื่นๆต้องการความช่วยเหลือก็จะจัดเจ้าหน้าทีไปให้ความร่วมมือทันที มีทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และพระสงฆ์ ในปัจจุบันก็จะเข้าช่วยเหลือในทางท้องถนนเพราะจะมีผู้คนสัญจรและเกิดอุบัติเหตุ 24ชั่วโมง เป็นหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือร่วมมือกับหน่วยงานราชการ แลัเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ทพง่นกันโดยจิตอาสาจริงๆ ไม่มีค่าตอบแทนไดได ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยทุกคน ตลอดท่านผู้ใจดีที่บริจาคช่วยเหลือ ขอมีความสุขความเจริญและความปลอดภัยกันตลอดไป