วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ชรบ. ชายแดนฝาง ฝึกซ้อมทบทวนเตรียมพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกาย และการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

Social Share

ชรบ. ชายแดนฝาง ฝึกซ้อมทบทวนเตรียมพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกาย และการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

12 ธันวาคม 2566 ทางหมู่บ้านสันป่าไหน หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทางชุด ชรบ. มีความพร้อม พลังสามัคคี ความรักบ้านเกิด ได้ฝึกทบทวน เพื่อช่วยเหลือภาระกิจในชุมชนของตนเอง ทางผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วย ตลอดจนนายตำรวจภูธร นายทหาร ที่เกษียนอายุราชการได้เข้ามาช่วยฝึกทบทวนให้กับน้องๆ ชรบ. ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วมีเวลาพอว่างกัน นัดทำการทบทวนทั้งสมรรถภาพร่างกาย กลยุทธในการที่จะปฏิบัติการต่างๆ หมู่บ้านนี้เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีความรักสามัคคีกัน มาโดยตลอด

การฝึกซ้อมในครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่อำเภอฝาง ถือว่าเป็นพื้นที่อำเภอชายแดนที่ห่างจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ถึง 30 กิโลเมตร ในสภาวะปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว ที่ยังไม่สามารถทุเลาเบาบางลงมีแต่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เป็นการเตรียมพร้อมของ ชุดปฏิบัติการช่วยรักษาหมู่บ้านทั้งชายและหญิงร่วมใจเข้าทำการฝึกทบทวน 1 วัน ในการฝึกทบทวน และเป็นการพบปะกันประสานความร่วมมือแบะที่สำคัญมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการและเอกชน ตลอดจนการเฝ้าระวังดูแลกันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดเหตุ และเข้าทำการช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์

Cr. สำราญ แสงสงค์