วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

(คลิป) อำเภอแม่อาย จัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา เชื่อมความสัมพันธ์ชาวบ้านสองประเทศ

Social Share

อำเภอแม่อาย จัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา เชื่อมความสัมพันธ์ชาวบ้านสองประเทศ

เมื่อ 25 ส.ค. 66 กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กับ บ้านเปียงคำ ตำบลเมืองยอน อำเภอเมืองสาดจังหวัดสาด เมียนมา เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ

การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน ได้แก่ การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ และร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นถิ่น โดยมี นางสลีลญา คำภาแก้ว นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานฝ่ายไทย, นายจ่อมู ผู้ใหญ่บ้านเปียงคำ เป็นประธานฝ่ายเมียนมา พ.อ.เดชาธร สายหยุด รอง ผบ.ฉก.ไชยานุภาพ พร้อม พ.ท.สกลวรรธน์ พุ่มมรินทร์ รองกองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่อายพร้อมกับหน่วยทหารในพื้นที่, ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ณ วัดภาวนานิมิต บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Cr. สำราญ แสงสงค์

เรื่องมาใหม่