วันพุธ, 25 พฤศจิกายน 2563

กธจ.เชียงใหม่ สุ่มลงพื้นสอดส่องโครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

25 ส.ค. 63 : นายถวิลบัวจีน รองประธาน กรรมาธิการ ธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางลงพื้นที่ส่องโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยคณะ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสุ่มลงพื้นที่สอดส่อง การก่อสร้าง ถนนโครงการ ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยทรายเหลืองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าวัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่สอดส่องโครงการพัฒนา ศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริห้วยตึงเฒ่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

นายถวิล กล่าวว่าการนำคณะกรรมาธิการลงพื้นที่ร่วมสอดส่อง ติดตามผล งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563 นั้นเพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก่อนที่จะทำบันทึกเสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป