วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain season 2” จับมือเชียงใหม่และกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือผลักดัน SME ภาคเหนือ

สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain season 2” จับมือเชียงใหม่และกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือผลักดัน SME ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด ภายใต้การจัดงาน “Shopping in the rain season 2”

นายวชิระ แก้วกอ ฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ ประธานเปิดงาน ดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณะบดี ฝ่ายนโยบายและการปฎิรูปองค์กร วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ดร.ภคินี อริยะ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) กล่าวรายงาน

สำหรับงานนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563, โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2563 และโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital marketing ปีงบประมาณ 2563 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเหนือที่ผ่านการบ่มเพาะภายใต้โครงการให้ได้รับการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน การทดสอบตลาด หรือการขยายช่องทางการตลาด

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมตลอดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเหนือมีศักยภาพอันสามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีความพร้อมในการออกบูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า และการนำเสนอโมเดลทางธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากแหล่งเงินทุน ซึ่งถือเป็นอีกโอกาสในการการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน การทดสอบตลาด หรือการขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและพัฒนาศักยภาพที่ผ่านมาตลอดโครงการนำออกมาใช้จริง เพื่อประโยชน์และเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจ ตลอดจนสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงครั้งนี้ โดยหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่เพิ่มเข้ามาให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือได้แสดงศักยภาพที่มีและสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจรวมถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

ซึ่งภายในงาน “Shopping in the rain season 2” จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือมากกว่า 245 ร้านค้า อาทิ สินค้างาน Craft สินค้า Handmade สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในงานสำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว/ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้แก่ กิจกรรม Business Matching ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการ พร้อมเปิดเวทีการแข่งขัน Early Stage Pitching การแข่งขันโมเดลธุรกิจ ชิงทุนสนับสนุนธุรกิจกว่า 20,000 บาท และพลาดไม่ได้สำหรับเหล่านักช้อปและประชาชนที่สนใจทั่วไป นอกจากจะได้ชื่นชมสินค้าคุณภาพและช้อปปิ้งสินค้าภายในงานอย่างจุใจ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลงาน Handmade สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop D.I.Y. ได้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายภายในงานนี้เท่านั้น

สำหรับกิจกรรมทั้งหมดนี้ จะจัดขึ้นภายใน วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต