วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดสันมะเกี๋ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

Spread the love

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดสันมะเกี๋ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 10 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ท่านพระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง และในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ มีนายจิราชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายก ทต.สำราญราษฏร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการในพื้นที่พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนายโชติ ไพจิตรกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือด และคุณแม่ประนอม ศรีสุข แม่ดีเด่นแห่งชาติ และนางรำและชาวบ้านในหมู่ร่วมทำบุญกุศลครั้งใหญ่กันอย่างพร้อมเพรียง

พิธีการเริ่มแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยท่าน ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายก ทต.สำราญราษฏร อัญเชิญเทียนพรรษาพระทานจากสำนักงานเทศบาลนำขบวนมาหน้าวัดสันมะเกี๋ยง ฟ้อนต้อนรับหน้าวัด จากนั้นอัญเชิญเทียนพระราชทานเข้าสู่มณฑลพิธี

ในมณฑลพิธี ประธานในพิธี นายจิราชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสมาทานเบญจศีล จากนั้น นายก ทต.สำราญราษฏร์ กล่าวรายงาน ตามด้วยพิธีสำคัญ นายอำเภอดอยสะเก็ด ประธานในพิธี เปิดกรวยคารวะหน้าพระรูป ประธานกล่าวคำถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประธานถวายเทียนพรรษาพระราชทานและบริวาร พระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ พร้อมพระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมทำบุญกรวดน้ำ ถวายความเคารพพระรูป กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาเจ้าอาวาสวัด จากนั้นผู้ร่วมทำบุญกุศลครั้งสำคัญครั้งนี้ได้รับพระเสาร์ 5 ราชาโชค วัดทุ่งเศรษฐี ราม 2 กทม. สุดท้ายผู้ร่วมพิธีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน