วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

นายกฯ ท่ากว้าง สารภี เร่งช่วยเหลือเกษตรกรสวนลำไย แก้ปัญหาขาดรายได้ช่วงวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง

นายกฯ ท่ากว้าง สารภี เร่งช่วยเหลือเกษตรกรสวนลำไย พร้อมมอบกล้าพันธุ์ให้เกษตรกรนำไปปลูกสร้างรายได้แก้ปัญหาขาดรายได้ช่วงวิกฤตโควิด-19 และภัยแล้ง

30 พ.ค. 63 : ที่ศาลาการเปรียณ วัดสันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผสมผสานตำบลท่ากว้าง โดยมี นายชูชาติ คงตัน กำนันตำบลท่ากว้าง นายสว่าง อินต๊ะ ประธานกลุ่มเกษตรกรผสมผสานตำบลท่ากว้าง ร่วมกันมอบสิ่ง ปุ๋ยหมัก กล้าพันธุ์พริกขี้หนู ก้อนเห็ดนางฟ้าที่พร้อมออกดอก กล้าพันธ์โหระพา และได้รับการสนุนจากวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว กับวิสาหกิจชุมชนบ้านแควตุ้น ได้ร่วมมอบผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มดอกพุท ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผสมผสานตำบลท่ากว้าง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่ และมอบต้นกล้าพันธุ์ให้นำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตภัยแล้ง ที่ต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อย ลดต้นทุนการผลิตด้วย

นายชัชวาล กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้เกษตรกรหลายคนไม่สามารถที่จะจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ได้ในราคาตามที่ต้องการ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่หลายคนตกงาน ประกอบกับภัยแล้งในพื้นที่ ในวันนี้นอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แล้ว ก็ได้ประชุมชี้แจงเรื่องสถานการณ์น้ำให้กับเกษตรกรและกลุ่มประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยเฉพาะในอำเภอสารภี เป็นแหล่งปลูกลำไย ในช่วงนี้หากเกิดภาวะขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรด้วย จึงต้องให้ทุกฝ่ายร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด