วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 21 เมษายน 2563

1. สถานการณ์ทั่วโลกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 21 เมษายน 2563 (10.00 น.) พบผู้ป่วยจำนวน 2,481,287 ราย เสียชีวิต 170,436 ราย ประเทศที่มียอดผู้ป่วยมาก 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 792,759 ราย เสียชีวิต 42,514 ราย สเปนพบผู้ป่วย 200,210 ราย เสียชีวิต 20,852 ราย และอิตาลีพบผู้ป่วย 181,228 ราย เสียชีวิต 24,114 ราย
2. สถานการณ์ในประเทศไทย (20 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) มีจำนวนผู้ป่วยกลับบ้านได้มากกว่าผู้ป่วยรายใหม่ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 109 ราย (สะสม 2,108 ราย) ผู้ป่วยรายใหม่รายงานวันนี้ 19 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลลดลงเหลือเพียง 655 ราย
โดยผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย นับเป็นลำดับที่ 2,793 – 2,811 จำแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 10 ราย (พบที่จังหวัดชุมพร, ชลบุรี, กรุงเทพฯ)
กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 8 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 เดินทางไปสถานที่ชุมนุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า, ตลาดนัด, สถานที่ท่องเที่ยว 2 ราย
2.2 อาชีพเสี่ยง 1 ราย (เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง)
2.3 ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 1 ราย (เดินทางไปดาวะห์)
2.4 อื่นๆ 4 ราย (จากการค้นหาเชิงรุกในจังหวัดยะลา 2 ราย / ตรวจก่อนทำหัตถการ 2 ราย)
กลุ่มที่ 3 ไม่มีรายงาน ผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อและอยู่ระหว่างสอบสวนโรค
กลุ่มที่ 4 เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantines 1 ราย (จากสหรัฐอเมริกา)
ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3
วันนี้ ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 50 ปี อาชีพขับรถ Taxi โรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
การควบคุมน้ำตาลไม่ดี มีประวัติเสี่ยงรับส่งผู้โดยสารที่ไปดูมวยจากสนามมวยลุมพินี เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ด้วยอาการไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว หายใจไม่เต็มอิ่ม ไอ มีเสมหะ เสียชีวิตวันที่ 20 เมษายน 2563

(เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 48)
โดยสรุปภาพรวมวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,108 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 655 ราย เสียชีวิตรวม 48 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสม 2,811 ราย
สำหรับจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 รายใหม่ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา (ข้อมูลวันที่ 21 เมษายน 2563) เพิ่มอีก 1 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี รวมเป็น 36 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, แพร่, แม่ฮ่องสอน, กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, จันทบุรี, นครนายก, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ราชบุรี, ลพบุรี, ลำพูน, ศรีสะเกษ, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุโขทัย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, ระยอง, ตาก, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, สกลนคร, สุรินทร์, สระแก้ว และอุบลราชธานี  21 เมษายน 2563