วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประธานพิธีเปิดงาน “เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน” ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประธานพิธีเปิดงาน “เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน” ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน” โดยมี  นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขึ้นกล่าวรายงาน พร้อม หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า งาน “เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนลำพูน” ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีนโยบายขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดลำพูน โดยได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ บูรณาการร่วมสืบค้น ฟื้นฟู รวบรวม องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการสืบสานต่อเนื่องมายังยาวนานเพื่อพัฒนาต่อยอดจากคุณค่า เป็นมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ส่งต่อสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

โดยสถานที่ที่ใช้จัดงานแห่งนี้คือ “สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย” เป็นสถานที่ที่สืบสานภูมิปัญญาหัตกรรมการทอผ้าอันทรงคุณค่าของจังหวัดลำพูน มีความวิจิตร มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนั่นคือผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจ.ลำพูน ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น ยังสร้างชื่อเสียงไปยังต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งการจัดงานในวันนี้ จึงเป็นการรวบรวมทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ที่มีเสน่ห์ในทุกด้าน โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ นิทรรศการหมุนเวียน และWORK SHOP 3 วัน 3 หัวข้อ

ได้แก่ “ผ้ายก ผ้าจก ยกคุณค่าเป็นมูลค่า” “ผ้าย้อมคราม ฮ่อม สีธรรมชาติ” และ”ผ้าปัก ศิลปะทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสร้างสรรค์” กิจกรรมการประกวดย่าม การจัดแสดง จำหน่าย และ work shop จากองค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของทุนทางวัฒนธรม ทั่วทั้งจังหวัดลำพูน การแสดงศิลปะการแสดง และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดห้วงเวลาจัดงานทั้งสามวัน  ซึ่งงาน “เสน่ห์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน