วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

เอไอเอส ร่วมภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังหนุนการท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

เอไอเอส ร่วมภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังหนุนการท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

29 กพ.63 : เอไอเอส โดยนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เข้าร่วมสนับสนุนเครือข่ายภาคี ภาครัฐและเอกชน นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในกิจกรรม “We Love Chiang Mai” และ “Refreshing Chiangmai” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมกระตุ้น พร้อมผลักดันธุรกิจการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่

เอไอเอส ในฐานะผู้นำในธุรกิจบริการดิจิทัลจะร่วมกับพันธมิตร ร้านค้าต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ มอบสิทธิพิเศษ และส่วนลดต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลี่อนเศรษฐกิจและความยั่งยืนของเมืองเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต