วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิด “บ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิม เติมความสุขให้หลินฮุ่ย” พร้อมส่งแรงใจช่วยชาวอู่ฮั่น

สวนสัตว์เชียงใหม่  เพิ่มพื้นที่ให้หมีแพนด้า  “บ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิม  เติมความสุขให้หลินฮุ่ย”

สวนสัตว์เชียงใหม่  โดยโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย  ได้ขยายพื้นที่ส่วนจัดแสดงใหม่  ที่ใหญ่กว่าเดิม  เพื่อความสุขให้กับหมีแพนด้าหลินฮุ่ยภายในส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า

นายวุฒิชัย  ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับหมีแพนด้า  ซึ่งเป็นทูตสันถวไมตรีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย  การเปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าในครั้งนี้  เป็นการทำให้หมีแพนด้าหลินฮุ้ยได้มีพื้นที่อยู่อาศัยกว้างมากย่งขึ้น  ส่งผลทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตัวหมีแพนด้าหลินฮุ่ยได้มีสวัสดิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยภายในส่วนจัดแสดงใหม่จะมีเครื่องเล่น  วัสดุอุปกรณ์ให้หมีแพนด้าหลินฮุ้ยได้ออกกำลังกายอย่างมีความสุข  สนุกกับการใช้ชีวิต ทั้งนี้ทางทีมพี่เสี้ยงได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด  24  ชั่วโมง  พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ  ของหมีแพนด้าหลินฮุ่ยตลอดทุกช่วงเวลา และยังมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดมากกว่า  30  ตัวในพื้นที่ เพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าชมอีกด้วย  ปัจจุบันหมีแพนด้าหลินฮุ่ยมีอายุ 18 ปี 5 เดือน (เกิดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2001) ปัจจุบันมีน้ำหนัก  108.5  กิโลกรัม  สุขภาพโดยทั่วไปปกติดี  มีการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์เป็นประจำทุกวัน

ขณะเดียวกันหลินฮุ่ย ซึ่งเป็นทูตสันถวไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาจีน ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้ถือเอาโอกาสนี้ส่งแรงใจไปให้กับประชาชนชาวเมืองอู่ฮั่น ที่กำลังประสบกับปัญหาเรื่องไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดด้วย แล้วอย่าลืม  มาเยี่ยมชมบ้านใหม่ของหมีแพนด้าหลินฮุ้ยกันนะครับ  ณ ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า  สวนสัตว์เชียงใหม่  ตั้งแต่  09:00 น. – 17:00 น.  ทุกวัน