วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

เกษตรฯ เชียงใหม่ จัดถ่ายทอดความรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อส่งออก สร้างรายได้ปีละกว่า 300 ล้านบาท

Social Share

เกษตรฯ เชียงใหม่ จัดถ่ายทอดความรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการค้า ส่งออกอย่างมืออาชีพ สร้ายรายได้ปีละกว่า 300 ล้านบาท

ช่วงเช้าวันที่ (21 พฤษภาคม 2561) นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ อ.เชียงดาว แม่แตง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่ากว่า100 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบล สองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงที่มะม่วงให้ผลผลิตมากเพราะอยู่ในฤดู สถานการณ์ราคาปัจจุบันผันผวนทำให้ราคาไม่แน่นอน ในกรณีมะม่วงไม่มีคุณภาพอาจขายได้ในราคาที่ต่ำ แต่เกษตรการรายใดรู้จักปรับตัว ผลิตมะม่วงมีคุณภาพตรงความต้องการตลาด

อาทิการใช้วิธี การห่อผลมะม่วง การคัดเลือกพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการตลาด หรือตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ การบังคับให้มะม่วงติดผลในช่วงที่ราคาดี หรือผลิตมะม่วงล่าฤดูคุณภาพ แม้กระทั่งในพื้นที่อำเภอดอยหล่อที่ปลูกมะม่วงระยะชิดคุณภาพโดย นายจรัส ศรีสุภา ประธานแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอดอยหล่อ ที่หันมาปลูกมะม่วงระยะชิดเป็นต้นแบบให้เกษตรกร ซึ่งทำมาเป็นปีที่ 5 พบว่าการดูแลและบริหารจัดการง่ายขึ้น ผลผลิตมากขึ้นเกือบเท่าตัว ก็จะสามารถขายมะม่วงในราคามะม่วงคุณภาพ

พร้อมกันนี้ นางพิมพ์พิชชา แม้นมาศวิหค เกษตรอำเภอดอยหล่อ กล่าวถึงอำเภอดอยหล่อมีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 3,000 กว่าไร่ โดยพันธุ์ที่ปลูกจะเป็นมะม่วงพันธุ์แปลกกว่า 7 สายพันธุ์อาทิเช่น จีนหวง R2E2 งาช้างแดง แดงจักรพรรดิเป็นต้น ซึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบของตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน ซึ่งจะมีขนาดผลใหญ่น้ำหนักต่อลูกประมาณ 1 กิโลกรัม ช่วงต้นฤดูกาลราคาหน้าแปลงเกษตรกรอยู่ 65 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 กิโลต่อไร่ สร้างมูลค่าปีที่ผ่านประมาณ 300 ล้านบาท

แต่ปัจจุบันเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงมะม่วงในฤดูให้ผลผลิตราคามะม่วงคุณภาพหน้าสวนจะมีราคาดังนี้ จินหวงราคาขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 15-30 บาท งาช้างแดงประมาณ 12-22บาทต่อกิโลกรัม ส่วน R2E2 ลูกละ5 ขีดขึ้นไปพ่อค้ารับซื้อราคาเดียว 15-17 บาท และทางสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดยังดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และถ่ายทอดความรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อการค้า และการส่งออก

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ และแปรรูปมะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างการแปรูปมะม่วงอบแห้ง ดังเช่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวังธารทอง ที่รับซื้อผลผลิตเกษตรกรเพื่อแปรรูปซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ยังจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่9 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ หน้าศูนย์ราชการเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการผลิตมะม่วงคุณภาพและเป็นการเชื่อมโยงตลาด โดยการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้กับสินค้าต่อไป

ข้อมูลภาพ-ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์