วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

คณะมนุษยศาสตร์ มช.เชิญร่วมงาน คอนเสิร์ต “55 ปีเพื่อน้อง และคณะมนุษยศาสตร์” เชิญศิลปินชื่อดังมาร่วมงานมากมาย

คณะมนุษยศาสตร์ มช.เชิญร่วมงาน คอนเสิร์ต “55 ปีเพื่อน้อง และคณะมนุษยศาสตร์” เชิญศิลปินชื่อดังมาร่วมงานมากมาย

16 ธ.ค. 62 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพี แสงสาคร รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวงานคอนเสิร์ตการกุศล “55 กี เพื่อน้องและคณะมนุษย์ศาสตร์ มช.” ที่เรียน พี่ๆ สื่อมวลชน ที่เคารพ ร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต คอนเสิร์ต “55 ปีเพื่อน้อง และคณะมนุษยศาสตร์” ณ ตึก HB 7 ชั้น 2 ห้อง 7211 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต “55 ปีเพื่อน้อง และคณะมนุษยศาสตร์ มช.” ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช. และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการหารายได้สมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง คณะมนุษยศาสตร์ และเป็นทุนการศึกษา การหารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนในคณะมนุษยศาสตร์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน

โดยภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญศิลปินชื่อดัง เจ เจตริน วรรธนะสิน, Bowky lion และวงดนตรีของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มช. มาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มช. โทร. 053 – 943225, คุณสัตยาบัน กาวิชัย โทร. 093 – 1343176 และคุณสุมาลี กันจินะ โทร. 081 – 8813143