วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำ ฟังเสียงประชาชนในการพิจารณาจัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ

​ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมหารือ กรณีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เรียกร้องขอให้จัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ และซอยข้างร้านแม็คโดนัลล์ ไนท์บาร์ซาร์

20 พ.ย.62 : ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือกรณีกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เรียกร้องขอให้จัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ และซอยข้างร้านแม็คโดนัลล์ ไนท์บาร์ซา ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบ และการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณลานข่วงประตูท่าแพ และซอยข้างร้านแม็คโดนัลล์ ไนท์บาร์ซา

​ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ประสานงานกับสถานศึกษา ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เห็นในเหตุและผลอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นสำคัญ และจะนำข้อสรุปที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็น มาประเมินผล และประกอบการพิจารณาการจัดพื้นที่ขายสินค้าบริเวณลานข่วงประตูท่าแพ และซอยข้างร้านแม็คโดนัลล์ ไนท์บาร์ซา ต่อไป

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่