วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงและแก้ไขระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง

Social Share

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงและแก้ไขระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง

ช่วงเช้าวันที่ (15 พฤษภาคม 2561) นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุนทร ยามศิริ พลโทภาณุ โรจนวสุ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขัง โดยมี นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่จากส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง บรรยายสรุป และนำเดินตรวจดูผลการดูดลอกท่อระบายน้ำ และการขุกลอกลำเหมือง กิจกรรมในครั้งนี้ยังมีสมาชิกสภาเทศบาล สื่อมวลชน และ ประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ณ บริเวณแนวถนนทิพย์เนตร ด้านหน้าศูนย์วัฒนธรรมฯ

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7 – 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขระบบระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขัง โดยได้ดำเนินการควบคู่กันทั้งการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ การดูดลอกท่อระบายน้ำตั้งแต่สี่แยกหายยาไปจนถึงถนนมหิดล การติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ และการขอความร่วมมือจากชุมชนในการรักษาระบบระบายน้ำ

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่าน โปรดอย่าทิ้งขยะเรี่ยราด และอย่าทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำ ตลอดจนแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากขยะจะไปสะสมในระบบท่อระบายน้ำ ส่งผลให้ท่อเกิดการอุดตัน และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเกิดน้ำท่วมขัง