วันเสาร์, 19 มิถุนายน 2564

เล่าสู่กันฟัง ชุมชนเข้มแข็งเชียงดาว บ้านกับวัด ร่วมทำบุญสร้างโรงฉัน พร้อมเชิญชวนจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

Spread the love

วิถีชุมชนบ้านกับวัด แยกกันไม่ขาดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เหมือนกับชุมชนใกล้กับวัดบ้านดอนศรีสะอาด หมู่ที่ 15 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความเข้มแข็งของชุมชน ที่พร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจสร้างโรงฉันให้กับพระภิกษุสงฆ์ ด้วยการรวมพลังน้ำใจ ร่วมแรงตามจิตศรัทธา

นายพลรบ ประธานราษฎรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีสะอาด เปิดเผยว่า การสร้างโรงฉันเพื่อถวายให้พระภิกษุสงฆ์ จะได้มีสถานที่สำหรับให้ชาวบ้านได้ถวายเพลพระสงฆ์ ที่ผ่านมาทางชาวบ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมปัจจัย ใครไม่มีก็มาร่วมแรงกัน ทุกคนในหมู่บ้านมีใจร่วมกัน มีการบอกต่อๆ กันไป ก็มีคนมาช่วยอย่างต่อเนื่อง แต่การก่อสร้างก็ต้องเรื่องของอุปกรณ์ก่อสร้างที่จะนำมาใช้ วันไหนมีอุปกรณ์ก็มาร่วมมือกัน บางคนก็ทำอาหารมาเลี้ยงเป็นโรงทานให้กับคนที่มาช่วยกันก่อสร้าง แต่เพื่อให้โรงฉันที่สร้างถวายครั้งนี้เสร็จสิ้นและสามารถใช้งานได้โดยเร็ว จึงอยากขอผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างหรือปัจจัย ก็ติดต่อมาทางวัดได้ เพราะโรงฉันแห่งนี้นอกเหนือจากใช้เป็นที่ถวายเพลพระภิกษุสงฆ์แล้ว ในอนาคตทางชุมชนคิดว่าจะต่อยอดพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านภายในชุมชนอีกด้วย