วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

พระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน มอบให้พี่น้องชาวเชียงดาว แจกพืชผลเกษตร ช่วยเหลือช่วงวิกฤติโควิด-19

Spread the love

วันที่ 23 ก.ค. 64 ที่ด้านหน้าคลินิกหมอยุทธนาเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะประกอบด้วยกิ่งกาชาดอำเภอเชียงดาว, ชมรมบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงดาว, เจ้าหน้าที่ อสม. สาธารณสุขอำเภอ, และจิตอาสา ได้นำพืชผลทางการเกษตร กว่า 5 คันรถ นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว โดยการแจกนั้นได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งให้ประชาชนที่จะเข้ารับพืชผลทางเกษตรกรต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง ล้างเลจแอลกอฮอล์ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่จนถึงประชาชนที่เดินทางมา

ในการแจกจ่ายครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจ ที่ทำให้หลายคนขาดรายได้ ตกงาน หรือรายได้ไม่เพียงพอ จะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตและผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ไปได้

#คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
#พระราชวิสุทธิญาณ
#พระครูอ๊อดวัดเจดีย์หลวง
#คลินิกหมอยุทธนาเชียงดาว
#ห้องธรรมะใจสว่างเชียงดาว
#มหกรรมแจกพืชผักผลไม้