วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

(คลิป) เชียงใหม่ นายอำเภอไชยปราการผุดไอเดีย เปิดกิจกรรมเดินวิ่งชมซากุระ นำความสวยงามของธรรมชาติมาผลักดันลดการเผาป่าในพื้นที่

Social Share

เชียงใหม่ นายอำเภอไชยปราการผุดไอเดีย เปิดกิจกรรมเดินวิ่งชมซากุระ นำความสวยงามของธรรมชาติมาผลักดันลดการเผาป่าในพื้นที่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.00 น. นายปฏิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเดินวิ่งการกุศลเพื่อหาทุนช่วยเหลือแก้ปัญหาไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง โดยจัดกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ตั้งแต่บ้านสินชัยจนถึงบ้านอรุโณทัย ซึ่งลอดเส้นทางดังกล่าวจะมีต้นซากุระที่ออกดอกอย่างสวยงามตลอดเส้นทาง ถือว่าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวและจุดยุทธศาสตร์ของอำเภอไชยปราการ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชน เยาวชน กำนัน ผู้ใหญ่ และนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่จิตอาสา ชรบ. และโรงพยาบาลไชยปราการ ได้ระดมกำลังมาดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นายปฏิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอำเภอที่มีพื้นที่เป็นภูเขารอบล้อมและมีปัญหาไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง แต่เนื่องด้วยอำเภอไชยปราการมีความสวยงามตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาดอกไม้ตามธรรมชาติดอกซากุระป่าซึ่งจะมีความสวยงามตามเส้นทางยุทธศาสตร์ยาว 10 กว่ากิโลเมตรตั้งแต่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ยาวจนถึงดอยอ่างขางอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และเส้นทางบ้านใหม่หนอง บัว อำเภอไชยปราการ ยาวถึงดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมเดินวิ่งชมดอกซากุระ ได้จัดขึ้นในปี 2566 และจัดต่อเนื่องมาในครั้งนี้ เพื่อนำเอาความสวยงามของธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความรัก ความหวงแหนในธรรมชาติ เพราะจะเป็นแหล่งสำคัญที่จะนำมาสู่เรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อทุกคนตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาธรรมชาติ ก็จะไม่มีการเผาป่า เป็นการลดการเผาในพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วย ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดับไฟป่า เสบียงอาหารสมทบกลุ่มจิตอาสาไฟป่าในพื้นที่อำเภอไชยปราการอีกด้วย