วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

(คลิป) อำเภอไชยปราการ ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีสลากภัตตามแบบล้านนา

Social Share

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีสลากภัตตามแบบล้านนา

28 ตุลาคม2566 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยล้านนาบางอย่างเริ่มจะจางหายไปพ่อแม่ลูกหลานต้องร่วมกันอนุรักษ์รักษากันเอาไว้สืบต่อให้ยาวนานกันต่อไป โดย พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายขจรศักดิ์ วงศ์สุข ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ พร้อมคณะญาติธรรมประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยปราการและต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีงานบุญสลากภัตแบบล้านนาไทยโบราณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธของคนไทยล้านนาที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน

งานประเพณีสลากภัตนี้จะจัดกันทุกวัดเพื่อเป็นการทำบุญไปให้คนที่ตายไปแล้วได้รับผลบุญที่ญาติๆ ทำให้ส่วนทางญาติๆ ก็จะได้รับบุญเหมือนกันและยังเป็นการทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่จำพรรษาอยุ่สิ่งของต่างๆ เป็นข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์จะได้นำไปใช้ และถ้าสิ่งของมากก็จะตกถึงมือชาวบ้านและคนยากจนต่อไป เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วน

ในงานนี้ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ ฝ่ายปกครอง ทหารกองกำลังผาเมือง นายอำเภอ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ญาติธรรมยังได้จัดประกวดจ่างฟ้อนเล็บ(ไทยล้านนา)เพื่อส่งเสริมและสืบสานต่อไปยังลูกหลานไม่มีสูญหาย พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) นายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายขจรศักดิ์ วงศ์สุข ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ พร้อมคณะญาติธรรม ยังจะได้ส่งเสริมเด็กเยาวชนให้มีการฝึกฝนสืบทอดต่อจากพ่อแม่ถึงลูกหลานอย่างเป็นทางการกันต่อไปเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่มีความเข้มแข็งอนุรักษ์ทางพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยล้านนา

เรื่องมาใหม่