วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

“กลุ่มเซ็นทรัล” มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา สนับสนุนโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

Social Share

“กลุ่มเซ็นทรัล” มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา สนับสนุนโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา” ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการเซ็นทรัลทำ” เพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษาให้แก่ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

“กลุ่มเซ็นทรัล” ได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องสุขา สนามเด็กเล่น รวมถึงมอบคอมพิวเตอร์ และสื่อการสอน อุปกรณ์งานอาหาร มูลค่ารวม 1,203,945 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจาก บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาให้แก่โรงเรียน อาทิ กิจกรรมสอนน้องคัดแยกขยะ, กิจกรรมทำถุงผ้าจากเสื้อที่ไม่ใช้แล้ว, กิจกรรมทาสีเครื่องเล่นสนาม และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ วานนี้