วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

หอการค้าเชียงใหม่ จับมือ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรยกระดับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 CCA ACADEMY ให้ผู้สนใจทั่วประเทศเข้าร่วม

Social Share

หอการค้าเชียงใหม่ จับมือ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรยกระดับผู้บริหารระดับกลาง CCA ACADEMY เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทำงานกับลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเติบโตในภาคธุรกิจในอนาคต

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการหอการค้า ร่วมกันแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานหอการค้าเชียงใหม่

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้มีเจตนารมณ์ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (CPMM1) “Competency Development Program for Middle Management” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2567 – 16 มีนาคม 2567 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสู่การเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติและแนวคิดในการบริหารองค์กรเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และความคาดหวังขององค์กรไปสู่การวางแผน ถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้เห็นชอบในความร่วมมือ โดยมีระยะเวลา 5 ปี และด้านการจัดตั้ง CCA ACADEMY ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาความรู้และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ในจุดเริ่มต้นที่เปิดรุ่นที่ 1 ร่วมกับ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เนื่องจากความพร้อมของสถานที่ และด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการอบรม เนื่องจากกผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำเป็นต้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์และพัฒนาทักษะต่างๆ เป็นการอัพสกิลด้านความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น และเชื่อว่าการเปิดหลักสูตรในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะทุกองค์กร ทุกภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ในช่วงปกติก็จะมีการส่งเสริมให้บุคลากรออกไปเรียนรู้ ฝึกทักษะ หรือแม้แต่ทัศนะศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว หลักสูตรนี้ก็จะมาเสริมในด้านดังกล่าวและจะเป็นการตอบโจทย์ที่มากขึ้น เพราะได้ความรู้จากทางมหาวิทยาลัยมาขับเคลื่อนทางด้านหลักวิชาการ และแนวทาง เป็นการส่งเสริมให้พนักงานหรือผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้กว้างมากขึ้นและทำงานร่วมกับผู้บริหารในสถานประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรม ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับโครงการ Middle management development “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (CPMM1) รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น ซึ่งคุณสมบัติผู้เข้าอบรมจะต้อง เป็นผู้บริหารระดับกลาง สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ ระยะเวลาอบรม วันเสาร์ วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 8 วัน (รวม 48 ชั่วโมง) มีการ ศึกษาดูงาน จำนวน 12 ชั่วโมง โดยเริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ค่าลงทะเบียนอบรม สมัครพร้อมจ่ายเงินมัดจํา 5,000.- บาท แต่ถ้าสมัครก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ราคา 22,000.- บาท สมัครหลังวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ราคา 25,000.- บาท สำหรับสถานประกอบการ สามารถนำค่าอบรมไปหักภาษีได้ 200% สามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/UJ1X9BWxERfDde8L9 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมพู 080-4918080 หรือ ID Line: @northcm