วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

IT วาไรตี้

อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เดินทาง “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” เพิ่มโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษาในยุคโควิด

25 ส.ค. 2020
25 ส.ค. 63 : นางนงนุช วิชชโลกา ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย เป็นหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับมอบ แท็บเล็ต ตามโครงการ“ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน”เพิ่มโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษาในยุคโควิด โดยมี นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้เดินทางมอบแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียน ตามโครงการ “ส่งแท็บเล็ตให้น้องเรียน” ณ โรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน