วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทัวร์กัญชง Cannabis Tours จากสิงคโปร์ กลุ่มแรกของเอเชียลุยแม่ฮ่องสอน ท่องเที่ยวดูงานพร้อมเจรจาธุรกิจ

Social Share

ทัวร์กัญชง Cannabis Tours กลุ่มแรกของเอเชียลุยแม่ฮ่องสอน ท่องเที่ยวดูงานพร้อมเจรจาธุรกิจ คาดดันธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการส่งออกของแม่ฮ่องสอนขยายตัว

วันที่ 29 มิถุนายน 2665 ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทีมแม่ฮ่องสอนท่องเที่ยวพลัส นำโดย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน นางธนิสรา สิงหกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน นางภัทรา นวลคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวฐิตินันท์ เนื้อน้อย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายภานุเดช ไชยสกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพีระพล มาวาตาริ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท วี อีโค จำกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ประกอบด้วยนักธุรกิจ สื่อมวลชน และบล๊อกเกอร์ จากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 15 คน ภายใต้การนำของ บริษัท ไดเร็คท์ โก จำกัด โดย ททท. ได้จัดชุดการแสดงทางวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอน เป็นชุดการแสดงต้อนรับคณะสร้างความประทับใจแรกเมื่อมาถึงเมืองแม่ฮ่องสอน

สำหรับการเดินทางของคณะฯ มีกำหนดเดินทางมาท่องเที่ยว และศึกษาดูงานพื้นที่แปลงปลูกกัญชง บ้านแม่สะกึ๊ด อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเนื้อที่ปีรระมาณ 53 ไร่ ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับเยี่ยมชมทดสอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชง อาทิ ชากัญชง น้ำมันนวดเพื่อสุขภาพ น้ำมันกัญชงสกัดแบบแคปซูลและแคปซูลเจล ผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีนจากกัญชง ฯลฯ และได้มีการประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจของกัญชง ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อำเภอเมือง อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565

 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจที่มีกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว และด้านสุขภาพและความงาม ในภูมิภาคเอเชีย ได้ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้ประสานงานผ่าน บริษัท วี อีโค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชงอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นรายแรก ๆ ของไทย ซึ่งเริ่มจากการทำแปลงวิจัยเพื่อศึกษาและต่อยอดไปจนถึงเชิงพาณิชย์ ที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อันเป็นแนวทางของบริษัทที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร มายาวนาน กระบวนการผลิตต่างๆ จะสร้างประโชน์ให้กับชุมชน และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญกระบวนการผลิตต่างๆ แทบจะไม่มีของเหลือที่เป็นขยะสู่สังคม การเดินทางมาท่องเที่ยวศึกษาดูงานในครั้งนี้ จึงนับเป็นประโยชน์กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านการต่อยอดส่งเสริมธุรกิจการเกษตร การผลิตส่งออกวัตถดิบ ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมทั้งด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นทั่วโลก และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีทั้งพืชสมุนไพรต่าง ๆ มีบ่อน้ำร้อนน้ำแร่ธรรมชาติ มีอากาศเย็นสบายและอากาศสะอาด รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผลักดันให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อมในการรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นายเชษฐา โมสิกรัตน์) ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี ได้รับความประทับใจ มีความปลอดภัย โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ห้องน้ำ ความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการฉวยโอกาสไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Cannabis Tours ในครั้งนี้ เป็นโอกาสสดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะได้เปิดตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งการจัดรายการนำเที่ยวครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเดินทางมาเพื่อเสพกัญชา หรือมาในรูปแบบการปาร์ตี้สังสรรค์ แต่เป็นการเดินทางมาในรูปแบบการเจรจาธุรกิจ ซึ่งจะทำให้กลุ่มนักธุรกิจได้เห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงมีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปที่พร้อมส่งเป็นสินค้าหรือวัตถุดิบให้แก่กลุ่มนักธุรกิจได้ทั่วโลกด้วย

นายพีระพล มาวาตาริ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท วี อีโค จำกัด กล่าวว่าผลการศึกษาพบว่ากัญชงในพื้นที่แม่ฮ่องสอน มีคุณภาพดีมาก และไม่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ในการขยายผลการผลิตวัตถุดิบและสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 15 ครัวเรือน รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ทางบริษัทมียอดสั่งซื้อจากต่างประเทศ ในด้านวัตุดิบต้นกัญชง ไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้าของแบรนด์ดัง ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมียอดสั่งซื้อเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัญชง สามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย และดีมากในเชิงสุขภาพและความงาม ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กินและใช้ภายนอก

นางสาวฐิตินันท์ เนื้อน้อย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกร รวมทั้งมีแนวทางในการส่งเสริมด้านชีวพันธุ์ และต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อ