วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

บำรุงราษฎร์ ประกาศความสำเร็จในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ ส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาเชิงบวก สร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยกว่า 70 – 95%

Social Share

บำรุงราษฎร์ ประกาศความสำเร็จในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ ส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาเชิงบวก สร้างความพึงพอใจให้ผู้ป่วยกว่า 70 – 95%

ปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างมาก การศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ยังเดินหน้าคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาแบบแผลเล็กอย่างต่อเนื่อง (Minimally Invasive Surgery) เพื่อให้อวัยวะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากการผ่าตัดแผลเล็กหรือจากการรักษาด้วยเทคนิคต่างๆ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดน้อยลง รักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นลง และเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยลง ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงประสิทธิภาพในการรักษาควบคู่กันไปด้วย

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า “บำรุงราษฎร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่ดียิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในวิสัยทัศน์คือการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในบำรุงราษฎร์เพื่อให้ผู้ป่วยในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครอบคลุม ภายใต้การรักษาที่มีประสิทธิภาพของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ที่ทำงานร่วมกับเป็นทีมอย่างมืออาชีพ และล่าสุดศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้นำเทคโนโลยีในการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ (Water Vapor Therapy) โดยไม่ต้องผ่าตัด เข้ามาใช้รักษาผู้ป่วยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อต้นเดือนกันยายน 2564 ซึ่งได้ผลตอบรับจากผู้ป่วยในระดับที่ดีและมีผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ”

นพ. วิโรจน์ ชดช้อย หัวหน้าศูนย์ทางเดินปัสสาวะ และแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตรักษาด้วยไอน้ำ จำนวน 65 ราย มีอายุระหว่าง 60 – 80 ปี ที่เข้ารับการรักษาในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยรู้สึกพึงพอใจผลการรักษาในระดับสูง ร้อยละ 70 – 95 ซึ่งแพทย์ได้มีการนัดติดตามผล จำนวน 53 ราย เพื่อประเมินผลลัพธ์หลังการรักษา 1 เดือน โดยภาพรวมการปัสสาวะของผู้ป่วยดีขึ้น ประกอบด้วย ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะพุ่งแรงขึ้น และมีอัตราพุ่งแรงสูงสุดขณะปัสสาวะ เทียบระหว่างก่อนการรักษาอยู่ที่ 10.6 มิลลิลิตร/วินาที และหลังการรักษาเพิ่มขึ้นเป็น 22.5 มิลลิลิตร/วินาที, ผู้ป่วยรู้สึกปัสสาวะสุด โดยมีปริมาตรปัสสาวะคงเหลือลดลงเกือบ 3 เท่า (หรือ 90.7 -> 36.3 มิลลิลิตร) และมีปริมาณปัสสาวะในแต่ละครั้งมากขึ้นจากเดิมอยู่ที่ 194 เพิ่มขึ้นเป็น 288 มิลลิลิตร, มีการเสียเลือดในปริมาณน้อยมาก คือ 0-10 มิลลิลิตร ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้จะเห็นผลชัดเจนหลังเข้ารับการรักษา 1 เดือน และเห็นผลสูงสุดตั้งแต่เดือนที่ 3 หลังจากการรักษา”

ผลลัพธ์การรักษาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวความสำเร็จของบำรุงราษฎร์ในการรักษาผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ ซึ่งถือเป็นการรักษาครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้กระบวนการรักษาเพียง 10 – 15 นาที โดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ฟื้นตัวเร็ว มีความเสี่ยงต่ำ อวัยวะบอบช้ำน้อยทำให้สามารถกลับมาสู่สภาพทางสรีรวิทยาและกลับมาใช้งานได้เป็นปกติมากที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศหรือส่งผลน้อยมาก ที่สำคัญ วิธีนี้ยังสามารถใช้ได้กับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน หรือโรคอ้วน อีกด้วย

โดยปัจจัยหลักๆ 3 ประการ ที่ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ ประกอบด้วย

 1. เชื่อมั่นความชำนาญการและประสบการณ์ของทีมแพทย์ในการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีไอน้ำ โดยแพทย์ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะจะเป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยอย่างละเอียดก่อนการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีนี้
 2. ไว้วางใจการทำงานเป็นทีมที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยจะรู้สึกเชื่อมั่น เมื่อเห็นถึงการทำงานของแพทย์และทีมที่ใส่ใจในรายละเอียดของผู้ป่วย โดยศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ถือเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่มีประสบการณ์เป็นผู้ทำหัตถการ พยาบาล เภสัชกร และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้และความชำนาญ พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการรักษา รวมถึงติดตามผลหลังจากการรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด
 3. มั่นใจในชื่อเสียงและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งให้การดูแลรักษาที่ครอบคลุม โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเท่ามาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในระดับโลก รวมถึงพิจารณาจากผู้ป่วยทั่วโลกที่นิยมเดินทางเข้ามารักษาที่บำรุงราษฎร์เป็นจำนวนมาก

นพ. ธีระพล อมรเวชสุกิจ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวปิดท้ายว่า ศูนย์ทางเดินปัสสาวะเชื่อมั่นว่าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง จะมีผู้ที่มีอาการปัสสาวะไม่พุ่ง ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ตื่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะเสร็จแล้วแต่รู้สึกไม่สุด หรือมีอาการต่างๆ เกี่ยวกับต่อมลูกหมาก เข้ามารับการรักษาที่บำรุงราษฎร์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาต่างๆ นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยขอยกตัวอย่างผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้แบ่งปันความรู้สึกหลังการรักษาว่า

 • ผู้ป่วยรายหนึ่งออกกำลังกายด้วยการวิ่ง แล้วต้องคอยแวะเข้าห้องน้ำตลอดเวลา แต่ทุกวันนี้เขากังวลกับเรื่องนี้น้อยลง และทำให้เขาวิ่งได้ระยะไกลขึ้นอย่างสบายใจ
 • ผู้ป่วยรายหนึ่งเคยรักษาด้วยวิธีกินยาแต่ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควร แต่หลังจากเข้ารักษาด้วยเทคโนโลยีไอน้ำ ทำให้ไม่ต้องพะว้าพะวงกับการปัสสาวะอีกต่อไป
 • ผู้ป่วยบางรายใช้เวลาในการเข้าห้องน้ำนานถึง 5 – 10 นาที เพราะปัสสาวะไหลแผ่ว ไม่ต่อเนื่องและรู้สึกไม่สุดสักที แต่วันนี้เขาสามารถใช้เวลาเข้าห้องน้ำเหมือนคนปกติอีกครั้ง

ที่ผ่านมา ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ไม่เคยหยุดพัฒนาและมุ่งยกระดับการรักษาในทุกปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก รวมถึงโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน ศูนย์ทางเดินปัสสาวะมีแพทย์ชำนาญการรวมกว่า 25 ท่าน สามารถวิเคราะห์โรคและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทันท่วงที พร้อมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่ทุ่มเทและใส่ใจในการรักษาโดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญ

Bumrungrad announces its success in treating BPH with water vapor therapy – delivering positive results with 70-95% patient satisfaction.

Today, medical technology and medical research have advanced to develop minimally invasive surgical procedures which minimize surgical trauma. This is done through technology assisted less-invasive surgery performed by specialists to reduce pain, shorten hospital stays, and minimize complications, while maintaining effective treatments.

Pharmacist Artirat Charukitpipat, CEO of Bumrungrad International Hospital, reveals, “Bumrungrad has always realized the importance of raising our standards for more effective treatments. One of our vision statements is to adopt latest medical technology so Thai patients have access to a variety of treatment options which meet their needs. Our teams of specialists, nurses, and interdisciplinary healthcare professionals are devoted to delivering international standards of healthcare to our patients. Recently, the urology center at Bumrungrad performed non-surgical water vapor therapy to treat BPH for the first time in Thailand in early September 2021. The treatment yielded positive results with great patient satisfaction.

Dr. Viroj Chodchoy, Medical Director of the Urology Center and Specialist in Urology at Bumrungrad International Hospital states, “During the past five months, there have been 65 BPH patients at Bumrungrad. Their ages range from 60 to 80. 70%-95% were satisfied with the results of the treatment. Our teams of urologists are following up with 53 cases to evaluate their treatment results after a month. Overall, urination has improved. To elaborate, the patients’ urine stream is stronger and faster. Before treatment, the average urination rate was 10.6 milliliters per second. Post-treatment, it increased to 22.5 milliliters per second. Patients feel they can urinate fully with almost three times less leftover urine. Before treatment, patients had 90.7 milliliters of unpassed urine in their bladders. Post-treatment, that amount was reduced to 36.3 milliliters. The amount of urine passed by patients increased from 194 to 288 milliliters. Blood loss is little at 0-10 milliliters.  Patients will actually notice the results of the treatment within one month and the best results can be achieved from three months onwards.

The treatment results are Bumrungrad’s remarkable success in treating BPH patients with water vapor therapy for the first time in Thailand. The innovative water vapor therapy takes 10-15 minutes, and there is no need for a hospital stay.  Water vapor therapy allows for a faster recovery, has fewer risks, and the prostate returns to its original physiological state and function sooner. It has zero or minimal effects on sexual health. Importantly, water vapor therapy is applicable for difficulty urinating in cardiovascular, stroke, diabetic, and obese patients.

The three main factors which influence people’s decision to get water vapor therapy for BPH at Bumrungrad are:

 1. Confidence in our specialists’ expertise and experience in water vapor therapy for BPH

Our urologists give accurate information and answer patient questions thoroughly before treatment, so patients have all the information they need to make a good decision. Our urologists determine which patients qualify for water vapor therapy.

 1. Reliability in our effective teamwork

Our patients and their families rely on our medical teams when they experience us paying attention to every detail of each patient. The urology center at Bumrungrad is one of our Centers of Excellence. At the urology center, urologists, nurses, pharmacists, and multidisciplinary healthcare professionals all have a lot of experience and expertise and are always ready to deliver the best heath care during treatment. We also follow up with each patient to ensure they get the best results.

 1. Trust in our reputation and international standards of safety

We provide customized treatment options that meet our patients’ needs. We deliver effective medical care that meets international standards of safety and receives global recognition. We have many patients who travel from around the world to get treatment at Bumrungrad.

Dr. Teerapon Amornvesukit, Urology Specialist (Genito-Urinary) at Bumrungrad International Hospital, adds, “The urology center believes when the spread of COVID-19 is better controlled, there will be more patients coming to the center with difficulty urinating, frequent or urgent need to urinate especially at night, or inconsistent urine stream. These negatively impact their quality of life. Below, our patients describe their feelings after treatment.

 • One patient, who was an avid runner, had to stop to urinate all the time. After treatment, he is less worried about the need to urinate and can run longer distances.
 • One patient took medication to treat BPH. However, there was not much improvement. After water vapor therapy, his condition has improved, and he does not have difficulty urinating anymore.
 • Some patients used to take 5-10 minutes to urinate because of a weak, inconsistent urine stream. Today, he takes less time to go to the bathroom and does not feel any different from healthy people.

Bumrungrad’s Urology Center is constantly moving forward to improve treatment standards for prostate conditions, including prostate cancer, and male & female reproductive system diseaes to ensure the best possible results. There are 25 specialists at the urology center who can accurately diagnose medical conditions in a timely manner. Moreover, the center is equipped with innovative technology and teams of healthcare professionals who are devoted to providing effective treatments, customized to meet each patient’s needs.