วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

(คลิป) นักท่องเที่ยวคึกคัก แห่กราบไหว้ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขอพรเสริมสิริมงคล ช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษา

นักท่องเที่ยวคึกคัก แห่กราบไหว้ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขอพรเสริมสิริมงคล ช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษา แม่ค้าจำหน่ายดอกไม้บูชาดีใจที่นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมา

4 ก.ค. 63 : ช่วงเช้าวันนี้ ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ซึ่งอยู่บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนักท่องเที่ยวจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดเดินทางมากราบไหว้ขอพรในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยในช่วงที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดทำให้นักท่องเที่ยวหายไป แต่เมื่อมีการปลดล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับเป็นวันหยุดยาว ติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 ก.ค. 63 ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นด้วย โดยบรรยากาศที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีชัย แม่ค้าที่จำหน่ายดอกไม้เพื่อบูชา ก็มีใบหน้ายิ้มแย้ม ดีใจ เพราะนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมา และจำหน่ายดอกไม้บูชาได้เป็นจำนวนมาก บางรายถึงกับนำไข่ต้มมาถวาย เพื่อแก้บนด้วย

สำหรับวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หลัง) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 หลัง ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนาพุทธที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า “บวชเอาพรรษา” นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยในปีถัดมา ยังได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐานงดการดื่มสุราในวันเข้าพรรษาและในช่วง 3 เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย