วัดโลกโมฬี เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือประชาชน

26 พ.ค. 63 : พระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ให้วัดทุกแห่งเปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยวัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการดำเนินการของ พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร, ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี ได้รับมาปฏิบัติและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 

พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร, ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนที่ทางวัดโลกโมฬีได้ดำเนินการนั้น เริ่มตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์จะมีการผ่อนปรนให้ประชาชนได้เดินทางกลับไปทำงาน มีสถานที่ทำงานหลายแห่งเปิดแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกส่วนหนึ่งที่ตกงาน และยังไม่สามารถหางานได้ในห้วงระยะนี้ เนื่องจากยังมีการผ่อนปรนให้กับสถานประกอบการยังไม่หมด

ด้วยเหตุนี้ ทางวัดโลกโมฬี จึงได้ขยายเวลาและเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขึ้น พร้อมขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของทำอาหาร หรือทุนทรัพย์ต่างๆ เพื่อจะนำมาช่วยเหลือประชาชนที่ยังประสบปัญหา โดยทางวัดตั้งใจว่าจะดำเนินการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัดโลกโมฬี โทร. 063-6326663