วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

(มีคลิป) ทส. จับมือจังหวัดเชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่งานเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา 12 สิงหา ตามรอยเสด็จฯ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม

Social Share

ทส. จับมือจังหวัดเชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่งานเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา 12 สิงหา เชิญร่วมกิจกรรมเส้นทางตามรอยเสด็จฯ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 ส.ค. 65 ที่บริเวณส่วนจัดแสดงพันธุ์ไม้เรือนกระจก ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกันแถลงข่าว “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565”

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้รวมทั้งหมด 44 โครงการทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์ ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชน และร่วมฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยเลือกสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทรงให้ความสำคัญ เพราะนอกจากเป็นสวนที่ได้รับพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อในพระนามแล้ว ยังเป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาในช่วงปี 2539-2549 พระองค์ท่านได้เสด็จเยือนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 9 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ฯ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายจงคล้าย กล่าว

นายจงคล้าย กล่าวต่อไปว่า สำหรับงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดขึ้น ถือว่ามีความยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมที่หนึ่ง การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา บรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่สอง การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติๆ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่สาม กิจกรรมเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน ด้วยการพัฒนาเส้นทางวงศ์ปาล์ม ขิงข่า เฟิน และพื้นที่เชื่อมต่อระยะทาง 1.3 กิโลเมตร

รวมถึงจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ในเส้นทางเดินตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน และกิจกรรมที่สี่ การลงนามถวายพระพร ในรูปแบบ Onsite และ Online ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม

“และในที่ 10 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเปิดงาน กระทรวงทรัพยากรธรรชชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้ามาร่วมงาน ฯ ตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565” นายจงคล้าย กล่าว

ด้าน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นมหามงคลยิ่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมจั ดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถือเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครั้งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ

ทั้งการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านพิธีการ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลฯ รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อต้อนรับประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเข้ามาชมและมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสนใจที่เดินทางมาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ และมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย