วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Bike to the mountains” ปั่นสองดอยกอยผ่อป่า รองรับการท่องเที่ยวอาเซียน

Social Share

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Bike to the mountains” ปั่นสองดอยกอยผ่อป่า รองรับการท่องเที่ยวอาเซียน

ช่วงเช้าวันที่ (17 มิถุนายน 2561) นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่น 2 ดอย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Bike to the mountains” ปั่นสองดอยกอยผ่อป่า ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในการปั่นจักรยานครั้งนี้กว่า 2,000 คน

สำหรับกิจกรรม “Bike to the mountains” ปั่นสองดอยกอยผ่อป่า ประจำปีงบประมาณ 2561 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกันมากขึ้น สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งในการจัดกิจกรรม “Bike to the mountains” ได้กำหนดเส้นทางปั่นจักรยานจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเข้าเส้นชัย ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์