วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

กอ.รมน.จ.แม่ฮ่องสอน อบรมสร้างมั่นคงด้านอาชีพในการเลี้ยงผึ้งให้แก่ราษฎร นำร่อง 2 หมู่บ้าน 2 อำเภอ

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง


กอ.รมน.จ.แม่ฮ่องสอน อบรมสร้างมั่นคงด้านอาชีพในการเลี้ยงผึ้งให้แก่ราษฎร นำร่อง 2 หมู่บ้าน 2 อำเภอ เตรียมต่อยอดและขยายเครือข่ายในครบทั้ง 7 อำเภอ

วันที่ 10 มิถุยายน 2565 กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายวิชัย ปินะสุ รอง หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์(วิทยากรขุนด่าน) และทีมงาน ได้จัดฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งให้แก่ราษฎรบ.ทุ่งป่าคา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย และ ราษฎร บ.ป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้คัดเลือกราษฎรที่มีความสนใจในการเลี้ยงผึ้งจริงๆมาอบรมจำนวนหมู่บ้านละ 20 คน เพื่อนำไปขยายผลให้กับราษฎรรายอื่นๆที่สนใจ

โดย กอ.รมน.จ.แม่ฮ่องสอน ได้มอบอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งทั้งชุด อาทิ กล่องเลี้ยงผึ้งพร้อมขาตั้งกันมดแมลง คอนผึ้ง นางพญาผึ้ง มอบให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งราษฎรให้ความสนใจเป็นอย่างสุง ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพียงแต่คอยระวังมดไม่ให้มาทำลายผึ้งเท่านั้น ผึ้งจะหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ป่า ซึ่งนอกจากจะได้น้ำผึ้งป่าแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อให้ต้นไม้มีดอกให้น้ำหวานแก่ผึ้ง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายชีวภาพให้แก่ป่าไม้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ราษฎรรอบๆวนอุทยานทุ่งบัวตอง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้เลี้ยงผึ้งโดยอาศัยเกสรจากดอกบัวตอง มาขายเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงท่องเที่ยวดอกบัวตองบาน ภายใต้แบรนด์เนมดอกบัวตอง โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับฟามเลี้ยงผึ้งส่งออกต่างประเทศแถบตะวันออกกลาง ควบคุมการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานฮาลาน ของการนำเข้าของประเทศตะวันออกกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาประจำที่ อ.แม่สะเรียง คอยติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเลี้ยงผึ้ง และ ในอนาคตจะขยายการเลี้ยงผึ้งให้ครอบคลุมทุกอำเภอใน จ.แม่ฮ่องสอน